Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp (SVF) ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Stadardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för förloppet. Tiden varierar beroende på diagnos och behandling.

År 2020 är målet att 70 % av alla nya cancerfall ska utredas via SVF. 80 % av patienterna som rapporterats till start av behandling ska klara tidsmålet inom utsatt ledtid.

Standardiserade vårdförlopp finns för följande diagnoser:

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Allvarliga ospecifika symptom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Buksarkom inkl. GIST och gynekologiska sarkom
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i galla och gallvägar
 • CUP – Cancer utan känd primärtumör
 • Hjärntumörer
 • Hudmelanom
 • Huvud- och halscancer
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Levercancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Matstrupe- och magsäckscancer
 • Myelom
 • Neuroendokrina buktumörer, inkl. binjurecancer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer
 • Tjock-och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Vulvacancer
 • Äggstockscancer

Inom Region Västmanland finns arbetsgrupper för varje cancerdiagnos. I vårt ledningssystemt finns lokala instruktioner publicerade för respektive standardiserat vårdförlopp.

Ladda ned appen

För att underlätta arbetet har en särskild app för mobiltelefoner kallad Cancervård utvecklats. Appen innehåller de standardiserade vårdförloppen liksom de nationella vårdprogrammen. Appen finns att hämta i App store för Iphone och i Google play för androidtelefoner.

cancercentrum.se finns bra information för såväl vårdpersonal som patienter om standardiserade vårdförlopp, t ex ett omfattande avsnitt med frågor och svar.

 


Lena Burström

Hälso-/sjukv strateg
021 - 17 45 61

Sari Puttonen

Förbättr.led/samordn
sari.puttonen@regionvastmanland.se