Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Primärvårdsprogram 2020

Primärvårdsprogram 2020

1. Inbjudan att lämna ansökan

2. Kravspecifikation med ansökan

3. Avtal

  • Bilaga: Allmänna villkor och tjänster
  • Bilaga: Uppförandekod

4. Undertecknande av ansökan (sker via Tendsign)

5. Primärvårdsprogram 2020

6. Prislista - precisering av ekonomiska ersättningar

Bilagor

Indikatorförteckning, 49934

Dimensionering fysioterapi, 48380

Underlag - förbättringsarbete

Hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44907

Mall för handlingsplan/resultatrapport hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44921