Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I kvalitetssäkringsprocessen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården har regioner, myndigheter, andra nationella kunskapsstöd och expertgrupper möjlighet att lämna kommentarer till ansvarig ämnesgrupp innan rekommendationerna godkänns för publicering.

Respektive ämnesgrupp ansvarar för att det nationella innehållet är aktuellt, multidisciplinärt, tillämpbart i hela landet och att det stämmer med nationella riktlinjer.

Ditt uppdrag är att bedöma:

  • Är innehållet relevant och ändamålsenligt?
  • Finns det några oklarheter i faktainnehållet?
  • Är rekommendationerna tillräckligt tydliga?

Tänk på att granskningen bara gäller nationellt innehåll som respektive landsting/region kan komplettera med egna tillägg. Du kan skicka in svar på frågor och egna kommentarer under hela granskningstiden. Länken till granskningsvyn slutar att fungera när granskningstiden är slut. Granskningen sker i webbläsaren utan inloggning (och fungerar bäst med Google Chrome). Under granskningstiden kan alla granskare se alla kommentarer.

Frågor om innehållet ställer du till ämnesgruppen via granskningsvyn. Frågor om funktionerna i granskningsvyn kan du ställa till regionens kontaktperson eller mejla till den nationella stödfunktionen för kunskapsstödet, kunskapsstod@skr.se

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning. Länkningen fungerar bara till de dokument som inte passerat slutdatum.

Aktuella granskningar Slutdatum för granskning Ämnesgrupp
     
     
Borrelia 2020-01-13 Infektioner och smittskydd
Illamående, palliativ vård 2019-12-23 Palliativ vård
Andningsbesvär, palliativ vård 2019-12-23 Palliativ vård
Salpingit 2019-12-16 Kvinnohälsa
Bakteriell vaginos 2019-12-16 Kvinnohälsa
Njurtransplanterad 2019-12-16 Njurar och urogenitala organ
Njursvikt, kronisk 2019-12-16 Njurar och urogenitala organ
Njursvikt, akut 2019-12-16 Njurar och urogenitala organ
Bartolinit 2019-12-16 Kvinnohälsa
Inomhusmiljö och hälsa 2019-12-12 Arbets- och miljömedicin
     
     
     
     
     
     

Anna Lindberg

Redaktör Nationellt kliniskt kunskapsstöd
021-17 68 78