Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I kvalitetssäkringsprocessen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården har landsting och regioner, myndigheter, andra nationella kunskapsstöd och expertgrupper möjlighet att lämna kommentarer till ansvarig ämnesgrupp innan rekommendationerna godkänns för publicering.

Respektive ämnesgrupp ansvarar för att det nationella innehållet är aktuellt, multidisciplinärt, tillämpbart i hela landet och att det stämmer med nationella riktlinjer.

Ditt uppdrag är att bedöma:

  • Är innehållet relevant och ändamålsenligt?
  • Finns det några oklarheter i faktainnehållet?
  • Är rekommendationerna tillräckligt tydliga?

Tänk på att granskningen bara gäller nationellt innehåll som respektive landsting/region kan komplettera med egna tillägg. Du kan skicka in svar på frågor och egna kommentarer under hela granskningstiden. Länken till granskningsvyn slutar att fungera när granskningstiden är slut. Granskningen sker i webbläsaren utan inloggning (och fungerar bäst med Google Chrome). Under granskningstiden kan alla granskare se alla kommentarer.

Frågor om innehållet ställer du till ämnesgruppen via granskningsvyn. Frågor om funktionerna i granskningsvyn kan du ställa till regionens kontaktperson eller mejla till den nationella stödfunktionen för kunskapsstödet, kunskapsstod@skl.se

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning. Länkningen fungerar bara till de dokument som inte passerat slutdatum.

 

Aktuella granskningar  Slutdatum för granskning Ämnesgrupp
Huvud- och halscancer 2019-09-13

Öron- näsa och hals

Bältros 2019-09-30 Infektioner och smittskydd

Avslutade granskningar

Dokument Slutdatum för granskning Ämnesgrupp
Tillvästrubbningar hos barn 2019-08-25 Barn och ungdomshälsa
Sepsis 2019-08-25 Infektion
Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn 2019-06-23 Barn och ungdomshälsa
Blåsljud hos barn 2019-06-23 Barn och ungdomshälsa
Rosacea 2019-05-12 Hud och kön
Vitiligo 2019-05-12 Hud och kön
Hosta, palliativ vård 2019-05-06 Palliativ vård
Anemi hos barn 2019-04-29 Barn och ungdomshälsa
Funktionell buksmärta hos barn 2019-04-15 Barn och ungdomshälsa
Förstoppning hos barn 2019-04-15 Barn och ungdomshälsa
Borrelia 2019-04-08 Infektion och smittskydd 
Huvudvärk hos barn 2019-03-18 Barn och ungdomshälsa
Migrän hos barn 2019-03-18 Barn och ungdomshälsa
Spänningshuvudvärk hos barn 2019-03-18 Barn och ungdomshälsa
Artros 2019-03-11 Rörelseorganen
Knäledsartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Höftledsartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Fotledsartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Tumbasartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Njurcancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Peniscancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Prostatacancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Urinblåse- och urinvägscancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Svettningar, palliativ vård 2019-02-25 Palliativ vård
Stjärtfluss hos barn 2019-01-14 Infektioner och smittskydd
Smärta, palliativ vård 2019-01-14 Palliativ vård
Akut buksmärta hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Diarré hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Kräkningar hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Laktosintolerens hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Testikelcancer 2019-01-13 Njurar och urologi
Hjärntumör 2019-01-13 Nervsystem och smärta
Hydrocele, spermatocele och varikocele 2019-01-13 Mäns hälsa
Långvarig neuropatisk smärta 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Långvarig nociceptiv smärta 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Långvarig nociplastisk smärta 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Smärtanalys 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Svår smärta och opoidbehandling 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Mortons neuralgi 2018-12-11 Rörelseorganen
Hammartå 2018-12-11 Rörelseorganen
Hallux rigidus 2018-12-11 Rörelseorganen
Hallux valgus 2018-12-11 Rörelseorganen
Hälsporre, plantarfasciit 2018-12-11 Rörelseorganen
Cerebral pares 2018-12-09 Habilitering
Flerfunktionsnedsättning 2018-12-09 Habilitering
Intellektuell funktionsnedsättning 2018-12-09 Habilitering
Ryggmärgsbråck hos vuxna 2018-12-09 Habilitering
Autism med intellektuell funktionsnedsättning 2018-12-09 Habilitering
Multipel skleros, MS 2018-12-02 Nervsystem och smärta
Astma hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Purpura hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Hälta hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Fimosis hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Ehlers-Danlos syndrom 2018-11-18 Nervsystem och smärta
Hypermobilitet 2018-11-18 Nervsystem och smärta
Otillräcklig fysisk aktivitet 2018-10-28 Levnadsvanor
Läkemedelsutlöst huvudvärk 2018-10-16 Nervsystem och smärta
Lumbago-ischias - misstänkt lumbalt diskbråck 2018-10-02 Rörelseorganen
Lumbago, ländryggssmärta utan utstrålning 2018-10-01 Rörelseorganen
Lumbal spinal stenos 2018-10-01 Rörelseorganen
Akuta synstörningar 2018-09-30 Ögon
Endokrin oftalmopati 2018-09-30 Ögon
Ögonlockssjukdomar 2018-09-30 Ögon
Ögonskador 2018-09-30 Ögon
Hepatit B 2018-09-15 Infektion och smittskydd 
Sepsis 2018-09-15 Infektion och smittskydd 
Urinvägsinfektion hos KAD-bärare 2018-06-11 Infektion och smittskydd 
Urinvägsinfektion hos äldre 2018-06-11 Infektion och smittskydd 
Urinvägsinfektion under graviditet 2018-06-11 Infektion och smittskydd 
Herpes zoster oftalmicus 2018-05-15 Ögon
Rött öga med smärta 2018-05-15 Ögon
Rött öga utan smärta 2018-05-15 Ögon
Ögonbottenundersökning vid diabetes 2018-05-15 Ögon
Munbesvär, palliativ vård 2018-05-11 Palliativ vård
Benign prostatahyperplasi 2018-05-10 Mäns hälsa
Lymfödem, palliativ vård 2018-05-10 Palliativ vård
Nokturi och nokturn polyuri 2018-05-10 Njurar och urogenitala organ
Sterilisering hos män 2018-05-10 Mäns hälsa
Bältros 2018-05-07 Infektion och smittskydd 
Hicka, palliativ vård 2018-04-20 Palliativ vård
Hyperkalcemi, palliativ vård 2018-04-20 Palliativ vård
Förvirring, palliativ vård 2018-04-19 Palliativ vård
Trigeminusneuralgi 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Restless legs 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Polyneuropati 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Spänningshuvudvärk 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Gastroenterit hos barn 2018-04-16 Barn och ungdomshälsa
Ryggmärgsbråck hos vuxna 2018-03-29 Habilitering
Intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna 2018-03-27 Habilitering
Cerebral pares hos vuxna 2018-03-23 Habilitering
Flerfunktionsnedsättning hos vuxna 2018-03-23 Habilitering
Hepatit C 2018-03-23 Infektion och smittskydd 
Hortons huvudvärk 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Epilepsi 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Huvudvärk 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Migrän 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Parkinson och annan parkinsonism 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Bäckenbottensmärtsyndrom 2018-03-20 Mäns hälsa
Erektil dysfunktion 2018-03-20 Mäns hälsa
Prostatit, bakteriell 2018-03-20 Mäns hälsa
Autism och intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna 2018-03-16 Habilitering
Celiaki hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa
Primär nokturn enures hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa
Funktionell buksmärta hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa
Urinvägsinfektion hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa

Anna Lindberg

Redaktör Nationellt kliniskt kunskapsstöd
021-17 68 78