Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Primärvården

Här samlar vi information som rör primärvården inom Region Västmanland.

ACG-CNI - Listningsinformation

ACG-CNI

2019

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Listningsinformation

Beräkning av antal listade/vårdcentral görs en gång i månaden. Mättilfället är alltid den 1:a i varje månad

2019

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Allmänläkarkonsulter

Allmänläkarkonsulter och allmänläkarkonsultuppdraget

Nedan hittar du den instruktion som beskriver rutinerna vid revidering eller framtagande av nya samverkansdokument

Framtagande av samverkansdokument doknr 20102

Kvalitetsprojekt + Ersättning för auskultation

Kvalitetsprojekt inom primärvården

Syftet med att bevilja ersättning till olika kvalitets- och utvecklingsprojekt är att främja ett aktivt utvecklingsarbetearbete och förbättra vården i det dagliga arbetet för våra patienter inom vårdcentralens uppdrag. 16 500 kr utbetalas efter godkänd anökan och 16 500 kr vid redovisning av utvecklingsprojektet på Kvalitetsdagen. Sammanlagt utgår maximalt 33 000 kr.

Villkor för ansökan                  

Projekten ska ha en tydlig kvalitetsprofil och ska syfta till att förbättra vårdens innehåll och/eller dess processer. Projekten ska presenteras vid den Västmanländska kvalitetsdagen.

Ansökningarna tas emot löpande och ska innehålla följande:

  • Klart avgränsat vårdområde
  • Bakgrund
  • Syfte
  • Genomförande
  • Förväntat resultat 

Ansökningsblankett - Kvalitetsprojekt

Kvalitetspriset 2019

De kvalitetsarbeten som presenteradses på Kvalitetsdagen den 11 oktober 2018 kan nomineras till kvalitetspriset. Uppföljningen syftar till att lyfta fram de kvalitetsarbeten som varit särskilt framgångsrika så att dessa får spridning i hela primärvården. Utifrån insända redovisning kommer KU-rådet tilldela två kvalitetspris. Bedömningen grundar sig på:

  • Mätbara värdeskapande resultat utifrån målet med projektet.
  • Releveans för överförbarhet det vill säga möjlighet att sprida inom primärvården.

Redovisningen som utgör grund för nomineringen skickas till Vårdvalsenheten. Fyll i formulärent nedan. Senast den 31 augusti måste er redovisning vara Vårdvalsenheten tillhanda. Pristagarna presenteras på Kvalitetsdagen den 17 oktober 2019.

Underlag för nominering av Kvalitetspriset - Uppföljning av tidigare redovisade kvalitetsarbeten

Ansökan om ersättning för auskultation vid specialistmottagning

Vårdvalet ersätter kompetensutveckling i form av auskultation vid specialistmottagning omfattande en halv eller en hel dag med 2 500 kronor respektive 5 000 kr. Ansökan ska vara tillstyrkt av vårdcentralens verksamhetschef och attesterad av handledare eller motsvarande på specialistmottagningen.

Blankett - ersättning för auskultation

Ledningssystemet - styrande dokument

Alla styrande dokument, instruktioner och samverkansdokument hittar du i ledningssystemet. Nedan har du direktlänkar till respektive dokumentgrupp. Om du vill söka efter dokument i ledningssystemt så måste du logga in på följande adress http://ledningssystemet.ltv.se

Samverkansdokument

Instruktioner

Mödrahälsovård

Barnhälsovård

VIP-rådet

Nedan kan du ta del av minnesanteckningar från VIP-rådet (Vårdstöd IT Primärvård). VIP-rådet består av reprepsentanter från samtliga vårdgivare inom primärvården i Västmanland samt av medarbetare från Centrum för digitalisering och Vårdvalsenheten. VIP-rådet träffas 1 gång/månad.

2019-09-17

2019-08-27
Bilaga: Ärendebeskrivning SKL - meddelande - utveckling av digitala vårdtjänster

2019-06-13
Bilaga: Förändringar i e-tjänsten journalen 
Bilaga: Information BVC statistik och DUVA-rapporter
Bilaga: Kontakttyp besökstyp vårdtjänst
Bilaga: Stramas åtkomst Medrave och PvK
Bilaga: Uppgradering till Cosmic R8.2

2019-05-02

2019-03-19
Bilaga: Primärvårdskvalitet? - Läkemedelskommittén och Strama

2019-02-21
Bilaga: Riskanalys - papperslös provtagning
Bilaga: Sammanfattning enkät till laboratoriepersonal - papperslös provtagning
Bilaga: Av- och ombokade besök
Bilaga: Inför sjukskrivning - formulärtjänst

2019-01-31
Bilaga: Sökrodet Diagnos
Bilaga: Korttids läkaranteckningar
Bilaga: Papperslös provtagning processen i VIP-råd
Bilaga: Elektronisk journal

2018-12-20

2018-11-28
Bilaga: Förslag på hur internetbaserat stöd och behandling ska dokumenteras i Cosmic och följas upp i RV
Bilaga: Verksamhetsrapport SVF primärvården i Duva

2018-10-16

2018-09-27
Bilaga: Framtagna formulär

2018-08-29
Bilaga: Digitala vårdmöten
Bilaga: Webbtidbok

2018-05-31
Bilaga: Formulärtjänster
Bilaga: Dataskyddsförordningen
Bilaga: Utvidgad uppföljning i primärvården

2018-04-26
Bilaga: Webbtidbok förvaltning - förslag
Bilaga: Handlingsplan - Patientmiljarden

2018-03-27
Bilaga:  Rapport från eknät - Region Västmanland digitalisering 2018

2018-02-14
Bilaga: Statusrapport digitaliseringsstöd i primärvården
Bilaga: Pilot sammanhållen jourmal mellan Västerås Stad och Region Västmanland
Bilaga: Tillgänglighet i primärvården
Bilaga: Kassavalidering
Bilaga: Kassavalidering slutsats
Bilaga: Elektroniska intyg

2018-01-25
Bilaga: Sammanställning workshop, listning på läkare
Bilaga: Diagnossättning andra yrkesgrupper
Bilaga: Helpdesk statistik

Vårdvalsinformation

Här finner ni alla informationsbrev från Vårdvalsenheten samlade. Om något nummer saknas i nummerserien nedan så beror det på att dessa informationsbrev ej längre är aktuella och därför borttagna.

2019

Nr 14 - Utredning av misstänkt utvecklingsstörning hos vuxna - nytt avtal

Nr 13 - Privata specialistmottagningar - Cosmic

Nr 12 - Plentkliniken

Nr 11 - Sommaren 2019

Nr 10 - Diagnos och/eller KVÅ-kodning barnmorskor och BVC-sköterskor - Förstärkt vårdgaranti och utvidgad primärvårdsuppföljning

Nr 9 - Dermatoskop
Bilaga: Instruktion reparation av dermatoskop Canfield VEOS, 46605

Nr 8 - Stöd och behandling
Bilaga: Stöd och behandling (iKBT) - Riktlinje, 45526
Bilaga: Stöd och behandling (iKBT) - Support, 45537

Nr 7 - Nyhetsbrev Elektronisk journal

Nr 6 - Breddinförande RGS webb

Nr 5 - Verksamhetsdialog 2019 inklusive bokningsschema

Nr 4 - Förtydligande av rutiner för samverkan vid utskrivning för slutenvård avseende medicinskt ansvar
Bilaga: Brev med förtydligande av rutiner

Nr 3 - Hänvisning till tandvården från primärvården
Bilaga: Hänvisningsblankett

Nr 2 - Utredning psykisk utvecklingsstörning
Bilaga: Underlag för remiss till psykolog för utredning utvecklingsstörning hos vuxna, nr 33383

Nr 1 - Cellprovtagning och gynekologisk cellprovskontroll

2018

Nr 20 - Förstärkt vårdgaranti i primärvården
Bilaga: Frågor och svar - förstärkt vårdgaranti

Nr 19 - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, bemanning jul och nyår 2018
Bilaga: Samverkan M-FLE vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 45063
Biaga: Övergripande vårdsamordnare under jul och nyår 2018, 45297

Nr 18 - Utbildning inom hjärt- och lungräddning

Nr 17 - Ny rutin för kommunikation vid utskrivning medicinskt ansvar 
Bilaga: Instruktion "Kommunikation samverkan vid utskrivning medicinskt ansvar dok.nr 44934"

Nr 16 - Ersättning influensavaccination

Nr 15 - Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, NKK

Nr 14 - Bildhantering vid remiss
Bilaga: Instruktionen "Bildhantering vid remiss i Cosmic till hudkliniken med tumörfrågställning från primärvården, 32164"

Nr 13 - Kontroll av enstaka avvikande provsvar-mätvärde, ansvarsfördelning
Bilaga: Instruktionen "Kontroll av enstaka avvikande provsvar-mätvärde, ansvarsfördelning, 44058" 

Nr 12 - Stimulansmedel - demensutbildning på högskolenivå

Nr 10 - Egenvårdsintyg ny mall i Cosmic
Bilaga: Egenvård

Nr 8 - Nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerscreening
Cervixcancerprevention, nationellt vårdprogram
Förtydligande gällande anmälan till utbildning - HKS

2018-06-18 Starten av vårdprogrammet cervixcancerprevention flyttas fram

Nr 7 - Personligt ombud
Bilaga: Informationsfolder - Personligt ombud

Nr 4 - Returer av välkomstbrevet
Bilaga: Välkomstbrevet
Bilaga: Instruktion, BVC:s ansvar för passivt listade barn

Vårdvalsrådet

Minnesateckningar från Vårdvalsrådet

2019

10 september
Bilaga: Graviditetsdiabetes vem gör vad
Bilaga: Nationell patientenkät
Bilaga: HLR i primärvården

20 augusti
Bilaga: Digital artrosskola
Bilaga: Smärtrehab 

18 juni
Bilaga: Diabetes redovisning utfall
Bilaga: Försäkringsmedicinsk kommitté
Bilaga: Projekt MKHV - Kontinuitet i vårdkedjan barn och unga
Bilaga: PrimärvårdsKvalite

7 maj
Bilaga: Information från ST-studierektorerna

9 april - workshop

12 mars
Bilaga: NDR - Statistik
Bilaga: Neurologiskt träningscenter

12 februari
Bilaga: Distriktssköterskeutbildning + VFU
Bilaga: Neurologiskt träningscenter
Bilaga: Stöd och behandling
Bilaga: Cytologprovernas kvalitet

8 januari
Bilaga: Klinisk farmaci i primärvården

2018

18 december
Bilaga: Anhörigstöd
Bilaga: Ersättning för läkemedel 2019
Bilaga: Samverkan vid utskrivning - supportgrupp

20 november
Bilaga: Förstärkt vårdgaranti, medicinsk bedömning
Bilaga: ST-läkare allmänmedicin
Bilaga: Telefontillgänglighet

23 oktober
Bilaga: Hälsoinriktat arbete
Bilaga: Strukturerat arbetssätt med psykisk ohälsa på BMM (publiceras inom kort)
Bilaga: Förstärkt vårdgaranti
Bilaga: Samverkan vid utskrivning
Bilaga: Utbildningar (astma/KOL + demens)
Bilaga: Kostnader för webb-besök - utklipp ur delårsrapport 2 2018 Vårdval
Bilaga: Information från KU-rådet

18 september (mötet inställt)
Bilaga: Lägesbeskrivning, hälsoinriktat arbete
Bilaga: Inbjudan Kvalitetsdagen 11 oktober
Bilaga: Vårdvalsråd våren 2019

21 augusti
Bilaga: Information - samverkan vid utskrivning

19 juni
Bilaga: Ekonomiska förstärkningar 2018-2019
Bilaga: Dimensionering fysioterapeuter 2019
Bilaga: Vårdorsakat läkemedelsberoende
Bilaga: Uppföljningsrapport hälsosamtal 50-åringar
Bilaga: Information från KU-rådet

22 maj
Bilaga: ST-studierektorer - ST-läkarsituationen

17 april
Bilaga: Korttidsplatser
Bilaga: Munhälsa på vårdcentral
Bilaga: Resultatplan kvalitetsuppföljning diabetes
Bilaga: Mall för identiferade förbättringsområden diabetes
Bilaga: SciLife

 20 mars
Bilaga: Hantering av SIP i Prator - checklista
Bilaga: Vem gör ST i Västmanland och varför?
Bilaga: Gynekologisk cellprovskontroll - nytt vårdprogram
Bilaga: VFU - handlarutbildningar
Bilaga: VFU - Handledarkurs MDH
Bilaga: Nya läkemedelsförfattningen

20 februari
Bilaga: Tillsamman för psykisk hälsa seniorer
Bilaga: Information från KU-rådet och analysgruppen
Bilaga: Nulägesrapport NKK

23 januari
Bilaga: Hjärtsvikt samverkansdokument
Bilaga: Klagomålshantering
Bilaga: Processöversyn - Iatrogent av vården orsakat läkemedelsberoende 

2017

12 december
Bilaga: BU-hälsan, Flödesbeskrivning, Hänvisningsblankett, Kriterielista
Bilaga: Riktlinje Tyreoideasjukdom
Bilaga: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Bilaga: Hälsosamtal 50 åringar

21 november
Bilaga: Dialogmöte olämpliga läkemedel för äldre

24 oktober
Bilaga: Prognos allmänläkemedem 2018
Bilaga: Lägesbild - stöd och behandling

19 september
Bilaga: Patientavgifter
Bilaga: Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Bilaga: Diabetesstudie gravida

22 augusti
Bilaga: AH Äldre utskrivningsteam
Bilaga: Projekt stöd och behandling

20 juni
Bilaga: Processöversyn iatrogent - av vården utvecklat läkemedelsberoende
Bilaga: Demensteamet Västerås Stad - BPSD och Tidiga tecken

23 maj
Bilaga: Presentation från EKU
Bilaga: Patientsäkerhetskulturenkäten
Bilaga: Läkemedelsenheten informerar - NOAK
Bilaga: Information från KU-rådet

25 april - Vårdvalsråd samt workshop "Trygg och säker utskrivning"

21 mars
Bilaga: Information från KU-rådet och analysgruppen

21 februari
Bilaga: Integration
Bilaga: Integrerad rehabilitering
Bilaga: Läkemedelsrapporter
Bilaga: Sårcentrum
Bilaga: Samverkan vid utskrivning
Bilaga: Infomaterial - samverkan vid utskrivning
Bilaga: Nyhetsbrev - Trygg och effektiv vård
Bilaga: Presentation koordinator
Bilaga: Information från KU-rådet och analysgruppen

24 januari
Bilaga: Cytburken
Bilaga: Budget diabetes
Bilaga: Hälsosamtal 50 åringar
Bilaga: KU-rådet och analysgruppen
Bilaga: Mall-Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga: Neurorehabilitering i Primärvården

Västmanländska Kvalitetsdagen

Kvalitetsdagen 2019 är inbokad till den 17 oktober

Programmet presenteras efter sommaren

 

Kvalitetsdagen den 11 oktober 2018

Program

Inledning - Anders Ahlgren, chef Vårdvalsenheten

Inspirationsföreläsningar

Sjukförsäkringen och försäkringskassans ansvar - Riitta Högberg och Sonja Jernberg, samverkansansvariga sjukförsäkring Västmanland

Samordnad utveckling för god och nära vård - Anna Nergårdh, Regeringens utredare för samorndad utveckling för god och nära vård

Vårdcentralernas presentationer av sina kvalitetsprojekt

1. Framtagande och användande av blankett som underlag för sjukskrivning - Prima VC
2. Gynekologiska cellprovskonotroller - Kungsörs VC
3. Stress, nedstämdhet och oro under graviditet och nyföddhetsperiod  - Capio VC Västerås City
4. Fysisk aktivitet för nydebuterade diabetiker - Hallstahammar-Kolbäck VC
5. Prediabetes  - Ängsgårdens VC
6. PM SÄBO - Prima VC
7. Opportunistisk screening för förmaksflimmer - Läkargruppen
8. Fysioterapeutisk intervention för patienter med KOL - Citypraktiken
9. Information om hälsobefrämjande egenvård - Servicehälsan
10. Friskare Norberg - Norberg VC
11. Hjärtsviktsmottagning - Capio VC Vallby
12. Subcutan perifer infart, smärtskattning vid palliativ vård i livets slut på SÄBO - Capio VC Västerås city
13. Grupputbildning diabetes - Citypraktiken