Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Primärvårdsprogram 2019

Primärvårdsprogram 2019 

1. Inbjudan att lämna ansökan

2. Kravspecifikation med ansökan

3. Avtal

Bilaga: Allmänna villkor och tjänster
Bilaga: Uppförandekod

4. Underteckande av ansökan (sker via Tendsign)

5. Primärvårdsprogrammet 2019 

6. Prislista - precisering av ekonomiska ersättningar

Bilaga: Precisering av ekonomiskt underlag - diabetes, 45415

Bilagor

Indikatorförteckning, 45593

Dimensionering fysioterapeuter, 45478

Jourmottagningen Västerås, 45490

Instruktioner/mallar kopplade till primärvårdsprogrammet

Rapportering av bemanning distriktsskötersketid, 44923

Hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44907

Mall för handlingsplan/resultatrapport hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44921