Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Primärvårdsprogrammet 2017

Primärvårdsprogrammet 2017

Innehållsförteckning till Primärvårdsprogrammet 2017

1 Administrativa föreskrifter

2 Kontrakt LOV 2017 - Program för Primärvård Västmanland

Bilaga -  Allmänna villkor och tjänster
Bilaga - Uppförandekod

3. Ansökan

4. Undertecknande av ansökan

5. Övergripande uppdragsbeskrivning

6.1 Rehabilitering  

6.2 Psykisk ohälsa

6.3 Mödrahälsovård

6.4 Barnhälsovård

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.6 Hälsoinriktat arbete

7.1 Forskning, utveckling och utbildning FoUU

7.2 Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

7.3 Information och marknadsföring

7.4 Start och drift av vårdcentral

7.5 IT-information och e-hälsa

8.1 Ekonomiska förutsättningar

8.2 Prislista - Precisering av ekonomiska ersättningar

Bilaga - Ersättning diabetes

9.1 Uppföljning och rapportering

Bilaga - Jourmottagningen
Bilaga - Dimensionering fysioterapeuter
Bilaga - Indikatorförteckning

.