Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Primärvårdsprogram 2020

Primärvårdsprogram 2020 

Inbjudan att lämna ansökan

Kravspecifikation med ansökan

Avtal

Företags- och kontaktuppgifter

Underteckande av anbud (sker via Tendsign)

Bilaga: Allmänna villkor och tjänster

Bilaga: Uppförandekod

Ansökan görs här i upphandlingsverktyget TendSign

Bilagor

Prislista - precisering av ekonomiska ersättningar, 48486 

Indikatorförteckning, 49934

Instruktioner kopplade till primärvårdsprogrammet

Kap 2. Uppdraget ur ett verksamhetsperspektiv

Hälsosamtalsledare - uppdragsbeskrivning, 38650

Vårdgaranti i primärvården, registrering i Cosmic, 45635

Kap 3. Uppdraget ur ett medicinskt perspektiv

Jourmottaningen Västerås, 45490

Läkarmedverkan i SÄBO och korttidsboenden, 41921

Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanland, 21582 

Suicidprevention, 29420

Fysioterapi inom LOV primärvård, 35918

Kap 4. Uppdraget ur ett samverkansperspektiv

Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgaranti, 31915

Kap 5 . Uppdraget ur ett invånarperspektiv

Akutdokumentet, 9943

Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter, 4844

Tillfällig begränsning i nylistning, 27654

6. Barnmorskemottagning

Mödrahälsovårdsenhetens organisation och uppdrag, 50234

Uppdragsbeskrivning för barnmorskemottagningar i primärvården, 50209

Grundläggande kompetens för tjänstgöring som barnmorska på barnmorskemottagning (Mödrahälsovård), 46745

Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, 34238

Meddelande från BMM till BVC, 42171

7. Barnhälsovård

Nödvändig kompetens som BHV-sjuksöterska inom barnhälsovården, 34786

11. Hälsoinriktat arbete

Hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44907

Mall för handlingsplan/resultatrapport hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44921

16. IT och E-hälsa

Patientjournal - omhändertagande vid vårdcentrals upphörande, 37388

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.