Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Primärvårdsprogram 2021

Primärvårdsprogram 2021

Leverantör åtar sig att bedriva verksamhet i enlighet med program för primärvården i Västmanland enligt beskrivning i detta kontrakt med bilagor. Leverantören ska ansluta sig till regionens vision och värdegrund och arbeta i enlighet med fastställda strategiska mål och av regionstyrelse och regionfullmäktige fattade beslut.

Observera att ansökan ska göras via upphandlingssystemet, Tendsign. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls kostnadsfritt genom registrering i Tendsign

 

1. Inbjudan att lämna ansökan 

2. Kravspecifikation med ansökan

3. Mall avtal

4. Företags- och kontaktuppgifter

5. Underteckande av ansökan

Primärvårdsprogram 2021 

 

Bilagor

Indikatorförteckning 2021

Prislista - precisering av ekonomiska ersättningar 2021

Allmänna villkor tjänster ver. 2019 03

Uppförandekod

 

Instruktioner kopplade till primärvårdsprogrammet

Kap 2. Uppdraget ur ett verksamhetsperspektiv

Hälsosamtalsledare - uppdragsbeskrivning, 38650

Vårdgaranti i primärvården, registrering i Cosmic, 45635

Kap 3. Uppdraget ur ett medicinskt perspektiv

Läkarmedverkan i SÄBO och korttidsboenden, 41921

Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanland, 21582 

Suicidprevention, 29420

Fysioterapi inom LOV primärvård, 35918

Kap 4. Uppdraget ur ett samverkansperspektiv

Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgaranti, 31915

Kap 5 . Uppdraget ur ett invånarperspektiv

Akutdokumentet, 9943

Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter, 4844

Tillfällig begränsning i nylistning, 27654

6. Barnmorskemottagning

Mödrahälsovårdsenhetens organisation och uppdrag, 50234

Uppdragsbeskrivning för barnmorskemottagningar i primärvården, 50209

Grundläggande kompetens för tjänstgöring som barnmorska på barnmorskemottagning (Mödrahälsovård), 46745

Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, 34238

Meddelande från BMM till BVC, 42171

7. Barnhälsovård

Nödvändig kompetens som BHV-sjuksöterska inom barnhälsovården, 34786

14. IT och E-hälsa

Patientjournal - omhändertagande vid vårdcentrals upphörande, 37388

 

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English