Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nära vård

Ett stort antal beslutsfattare och politiker från Region Västmanland och länets kommuner påbörjar nu arbetet med den omfattande omställningen till Nära vård.

– För att klara av de utmaningar som sjukvården har framöver och för att kunna erbjuda en jämlik vård måste vi tillsammans, både region och kommuner, skapa en ny vårdstruktur som utgår ifrån individens behov, säger Mattias Damberg tf. bitr. förvaltningsdirektör PPHV, Region Västmanland

Svensk sjukvård har gjort stora framsteg, sjukdomar som tidigare var dödliga kan idag botas eller effektivt bromsas. Det gör att vi lever längre, att fler lever med kroniska sjukdomar och att vården behöver förändras. Vården, oavsett aktör, behöver fokusera mycket mer på att jobba förebyggande, mer proaktivt och hälsofrämjande och mycket närmare invånaren/patienten.

Vad är Nära vård?

Nära vård är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop oavsett vilka samhällsaktörer som behöver samverka runt och med patienten. På några platser i landet är arbetet igång. Här i Västmanland är den viktigaste utgångspunkten att kommunerna och regionen kommer att driva arbetet med att skapa framtidens Nära Vård tillsammans. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Hög tillgänglighet betyder att man snabbt ska få hjälp på rätt nivå i vårdsystemet.

– Samverkan och samordning är ledord i det här arbetet framåt. Det är därför vi startar upp med en gemensam kunskapsdag om Nära vård. Det är viktigt att ha en gemensam kunskapsbas och målbild att utgå från. Fler träffar är bokade för att involvera enhetschefer, fackliga företrädare och nyckelpersoner i arbetet med att skapa Nära Vård. Dessa datum ligger tidigt 2020 och inbjudan kommer att gå ut längre fram. Möten kommer att hållas i Västerås, Sala, Köping och Fagersta. Även här kommer medarbetare från både region och kommun att bjudas in gemensamt för att tillsammans påbörja arbetet med omställning till Nära Vård, säger Mattias Damberg tf. bitr. förvaltningsdirektör PPHV, Region Västmanland

Framgångsfaktorer för den nära vården

I det omfattande omställningsarbetet som nu startar i Västmanland finns framgångsfaktorer formulerade som är hämtade ur Anna Nergårdhs statliga utredning ”En god och nära vård”:

  • Samverkan mellan kommuner och regioner
  • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen
  • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom
  • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt
  • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen
  • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.