Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde sjukdomsförebyggande

Förebyggande insatser är en investering i minskade kostnader för ohälsa i framtiden. Levnadsvillkor och levnadsvanor bidrar starkt till ohälsa.

Uppdraget för målområdet är att:

  • utifrån lokala förutsättningar och skillnader i hälsoläget skapa en jämlik hälsa.
  • skapa förutsättningar för sjukdomsförebyggande arbete på alla vårdnivåer.