Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan kommer över tid att vara den enskilt största orsaken till ohälsa hos befolkningen. Uppdraget för målområdet är att:

  • skapa förutsättningar för att tidigt identifiera individer med psykisk ohälsa.
  • skapa ett omhändertagande på rätt vårdnivå oavsett huvudman.