Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samlad information relaterat till Corona (Covid-19)

Vi försöker på denna sida samla sådant som är relaterat till Covid-19 och som vi tidigare mejlat ut, publicerat i nyhetsbrev eller under fliken nyheter på vår hemsida. Länkar och dokument finns samlade här under samt under respektive flik.

Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

Efter att ha varit i kontakt med företrädare för elevhälsans olika yrkesgrupper har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd i form av frågor och svar om elevhälsans uppdrag i och med covid-19-pandemin.

Bland de frågor de tar upp:
- elevhälsans uppdrag under pandemin
- vaccinationer
- vad gäller för riskgrupper
- oro hos elever
- vilken tillgång som ska finnas till elevhälsa
- journalföring och sekretessfrågor

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/elevhalsan/

Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen har i samråd sett över vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras under rådande covid-19 pandemi. Rekommendationerna är övergripande, rådgivande och måste anpassas för varje huvudman efter rådande epidemiologiskt läge, arbetsbelastning och personalsituation.

http://www.skolskoterskor.se/prioriteringar-for-emi-under-covid-19-pandemin/

Information till BHV och elevhälsan om vaccinationer
Rekommendationer för utförande av vaccination enligt nationellt vaccinationsprogram under pågående pandemi med covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/information-till-bvc-och-elevhalsan/

Stöd för barn och unga - Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom

Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. Vi berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

 

Folkhälsomyndighetens sida med information till skola och förskola

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

 

Folkhälsomyndigheten information på olika språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Krisinformation

https://www.krisinformation.se/

Region Västmanlands sida om Covid-19 för vårdgivare och samarbetspartners

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/coronavirus---covid19/

Stöd för barn och unga - Via länken kommer ni till en sida på "uppdrag psykisk hälsa" där det finns tips på vart barn och unga kan vända sig för stöd, komplett med länkar.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/har-finns-stod-att-fa-for-barn-och-unga/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Ny+SKR-mall

Olika språk -Folkhälsomyndighetens information på många olika språk https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Olika språk - Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord (Sveriges radio)

https://sverigesradio.se/avsnitt/1468428

Olika språk - Filmer med viktiga uppmaningar till allmänheten från länet smittskyddsläkare, Jan Smedjegård. Filmerna finns med textning på engelska, arabiska, somaliska och tigrinja:

http://bitly.com/coronafilmer

Olika språk -Information på många olika språk, 1177 Region Jönköping:

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/covid-19-other-languages/

Olika språk -Film på Somaliska om hur man kan minska smittspridningen (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=nQy7JPWdUr8&feature=youtu.be

Olika språk - Myndigheten för delaktighet:

https://www.mfd.se/