Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionens hälso- och sjukvård

Logopedmottagning

Remissen finns under Riktlinjer och anvisningar - Logopedmottagningen.

Ögonkliniken

En instruktion för synundersökning i skolan samt remissmall finns tillgängligt.

Instruktion för Synundersökning i skola.pdf

Ögonremiss Region Västmanland 16 maj 2019.pdf

Synundersökning erbjuds till alla elever i grundskolans förskoleklass i samband med hälsobesöket och till alla nyanlända elever.

I årskurs 2, 4, 7, samt årskurs 1 i gymnasiet görs synundersökning vid behov.

Ett av de viktigaste syftena med synundersökning i förskoleklass är att upptäcka och behandla amblyopi (synsvaghet), på de elever som inte fångats upp på BVC. Det är en synnedsättning som beror på en bristande synutveckling under barndomen. Synsystemet utvecklas från fosterlivet till cirka 8-10 års ålder och för att få fullt utvecklad syn krävs att hjärnan får lika starka signaler från båda ögonen under utvecklingsfasen. Orsak är oftast brytningsfel eller skelning. Om amblyopi inte behandlas före åtta års ålder kan den bli bestående.

YAM - Youth Aware of Mental health

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever med syfte att främja diskussion och färdigheter att möta livets svårigheter och öka kunskap kring psykisk hälsa.

Läs mer på hemsidan:

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/barn-och-unga/yam/