Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Basprogram

Det finns inget tvingande gemensamt basprogram för Elevhälsans medicinska insats i Västmanland, det är upp till varje enhet att slutgiltigt besluta om hur deras basprogram ska se ut men vi presenterar här ett förslag på basprogram.

Det förslag vi uppger här nedan utgår helt ifrån det förslag som finns från Socialstyrelsen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten vg se separata länkar. Det är en förhoppning om att på sikt erbjuda samma typ av kontroller oavsett vilken kommun eller skola ett barn hör till och eftersom vi utgått från landsövergripande riktlinjer hoppas vi också på sikt att det samkörs över landet.

För den som vill läsa mer om innehållet i hälsobesöken finns det att läsa i Vägledning för elevhälsa, som vi länkar till här på sidan. Avsnittet om hälsobesök börjar på sidan 129 och på sidan 135 finns det att läsa kring tidpunkter och innehåll för hälsobesöken. 

Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn uppgett två årskurser för varje vaccin. När det gäller vaccinaiton med HPV rekommenderar folkhälsomyndigheten vaccination i åk 5, vilket således blir vår rekommendation för hela regionen. MPR kan man välja att vaccinera med i åk 1 eller 2 och det ser olika ut över regionen, de flesta verkar vaccinera i årskurs 2 och en förhoppning är att kunna diskutera oss fram till en gemensam rutin.

Vi har ännu inte tagit ställning till i vilken årskurs vi ska rekommendera hälsobesök på högstadiet, Socialstyrelsen rekommenderar åk 7-8 och vi vet att det ser ganska olika ut inom vår region, vi behöver prata mer om det.

Sammanfattning hälsobesök och vaccinationer

FK 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Syn  

Hörsel  

Hälsosamtal med elev och föräldrar 

 

Åk 2 

Tillväxt (längd och vikt) 

Hälsosamtal 

Vaccination: Mässling, Påssjuka, Röda hund dos 2 

 

Åk 4 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare 

 

Åk 5 

Vaccination: HPV dos 1+2 

 

Åk 7 eller 8 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Färgsinne vid behov 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare 

 

Åk 8 

Vaccination: Difteri, Stelkramp, Kikhosta påfyllnadsdos  

 

Gy åk 1 

Hälsobesök 

Hälsoenkät från elev  

Tillväxt (längd och vikt) 

Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram ex hud, färgsinne, syn eller hörsel. 

Förskoleklass

Förskoleklass

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Syn  

Hörsel  

Hälsosamtal med elev och föräldrar 

Se utförligare beskrivning i Vägledning för Elevhälsan, sidan 124-135

 

Åk 2

Åk 2 

Tillväxt (längd och vikt) 

Hälsosamtal 

Vaccination Mässling, Påssjuka, Röda hund dos 2

Se utförligare beskrivning i Vägledning för elevhälsan sidan 136

Åk 4

Åk 4 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare

Se utförligare beskrivning i Vägledning för elevhälsan, sidan 136

Åk 5

Åk 5 

Vaccination HPV dos 1+2* 

Åk 7 eller 8

Åk 7 eller 8 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Färgsinne vid behov 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare 

Åk 8

Vaccination Difteri, Stelkramp, Kikhosta påfyllnadsdos

För mer utförlig beskrivning se Vägledning för elevhälsa, sidan 136

Gy år 1

Gy år 1 

Hälsobesök 

Hälsoenkät från elev  

Tillväxt (längd och vikt) 

Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram ex hud, färgsinne, syn eller hörsel. 

För mer utförlig infomarion se Vägledning för elevhälsan, sidan 137