Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinna lämnar över papper till vårdpersonal i receptionsdisk

Synpunkter på vården

Om du känner att du inte har blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du har fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan hos Patientnämnden.

Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av personalen i hälso- och sjukvården. Du ska få en bra vård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara delaktig i din vård.

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. När du klagar kan det vara bra att be om ett skriftligt svar för att i lugn och ro kunna läsa svaret och undvika missförstånd.

Flera sätt att klaga och anmäla

Det finns olika sätt att klaga om du är missnöjd med din vård. Du kan

 • klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård 
 • kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region
 • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om du
  upplever att någon har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en
  vårdskada
 • anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO
 • göra en polisanmälan

Patientorganisationer kan ibland hjälpa dig med att klaga. De kan många gånger bedöma vilken instans det är bäst att framföra sina klagomål till och även hjälpa till med att göra en anmälan.

Lämna synpunkter direkt till vården i Västmanland

Dina synpunkter är viktiga för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en säkrare vård.

Du som är patient eller anhörig har möjlighet att berätta för oss vad som har fungerat bra eller mindre bra i din kontakt med vården. Lämna gärna förslag på åtgärder eller förbättringar som skulle få vården att fungera bättre. Synpunkterna lämnas till den verksamhet som du har besökt.

Så här gör du för att lämna synpunkter direkt via vår e-tjänst:

 • Välj den klinik som synpunkten/förbättringsförslaget avser.
 • Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling på ditt ärende.
 • När du sparar ditt ärende får du ett ärendenummer, ett lösenord och en länk till ärendet som gör att du har möjlighet att logga in till ditt ärende via länken och följa hanteringen och även lämna kommentarer.

Lämna dina synpunkter här

Patientnämnden i Västmanland

Om du är missnöjd med något inom vården bör du i första hand ta upp det med den vårdpersonal som du haft kontakt med. Om denna kontakt av någon anledning inte fungerar kan du kontakta patientnämndens kansli.

Patientnämnden är politiskt tillsatt, fristående och opartisk. När du vänder dig till patientnämnden kommer du i kontakt med en tjänsteman som handlägger klagomål och synpunkter. Patientnämnden gör inte några medicinska bedömningar och har inte några disciplinära befogenheter. Vår uppgift är att hjälpa och stödja dig som patient när du har synpunkter eller klagomål i din kontakt med vården.

Ditt ärende till patientnämnden hanterar vi under sekretess. Det presenteras för den politiska nämnden. Du kan kontakta oss om du har frågor som rör hälso- och sjukvård i de verksamheter som regionen bedriver eller privat verksamhet som har regionavtal samt folktandvården.

Du kan kontakta patientnämnden på telefon, 1177 e-tjänster eller e-post. Du kan skriva ut patientnämndens blankett och skicka den till oss. Det går också bra att ringa och beställa en blankett.

 Ladda ner patientnämndens blankett

Anser du att du skadats av läkemedel som sålts eller lämnats ut i Sverige kan du begära ekonomisk ersättning genom en anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Blankett kan beställas hos patientnämnden.

Upplever du att du fått en skada av vård eller behandling kan du söka ersättning hos LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) Blankett kan beställas hos patientnämnden.

Du kan också kontakta patientnämnden om du är intresserad av att bli stödperson för patienter inom psykiatrin. En stödperson är en person som är fristående från sjukvården och har i uppdrag att fungera som en medmänniska för dem som tvångsvårdas. Uppdraget är ett förtroendeuppdrag som arvoderas. Är du intresserad att veta mer om detta uppdrag är du varmt välkommen att kontakta oss.

Patientnämndens kansli
Postadress: 721 89 Västerås
Telefon: 021-17 59 00

patientnamnden@regionvastmanland.se

Andra instanser

Du kan läsa mer om synpunkter och klagomål på vården på 1177.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor