Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinna sitter ensam i en soffa och tittar bortåt.

Kvinnofridssatsningen

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är vanligt förekommande i Sverige idag. Våldet har konsekvenser för individen, bland annat i form av fysiskt och psykiskt lidande, men också för samhället där kostnaderna är höga.

Om satsningen

Kvinnofridssatsningen genomförs inom ramen för SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) överenskommelse med staten om att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt 2018–2020. Överenskommelsen följer den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I kvinnofridssatsningen ingår en förstärkning av de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS). Denna förstärkning ska komplettera och förstärka redan pågående arbete i länet och ske i samverkan med befintliga utvecklingsstrateger och samordnare på lokal och regional nivå. Förstärkningen av RSS riktar sig mot socialtjänstens arbete med fokus på kunskapsutveckling och kunskapsspridning, samverkan mellan aktörer i länet och systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

Satsningen i Västmanland

I Västmanland har bland annat en behovsinventering genomförts och utifrån den ska en prioritering av områdena som identifierats göras för det framtida arbetet. Satsningen utgör även ett stöd i arbetet med systematisk uppföljning samt att kunna kommunicera information och kunskap kring frågorna.

Systematisk uppföljning

Hur vet vi om det vi gör ger effekt? Och hur kan vi veta att de insatser som en våldsutsatt person får av socialtjänsten faktiskt hjälper personen att komma ifrån den våldsamma situationen?

Inom ramen av Kvinnofridssatsningen leder SKR (Sveriges kommuner och regioner) projektet SU-kvinnofrid, systematisk uppföljning av våldsutsatta vuxna. SKR har utifrån Socialstyrelsens uppföljningsprogram, SUreg, plockat ut ca 40 variabler som följer den våldsutsatta innan, under och efter insatser. Projektet önskar att få en tydligare bild över de insatser som ges och vad resultatet blir för individen. Systematisk uppföljning ger grunden till en evidensbaserad praktik och kan bidra till en kunskapsstyrd verksamhetsutveckling.

SU-kvinnofrid bedrivs i hela landet där 45 kommuner deltar. I Västmanland deltar åtta av tio kommuner i projektet. Projektet pågår mellan september 2019 till december 2020. Regionalt stöd finns genom utvecklingsledaren för Kvinnofridssatsningen på Region Västmanland.


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor