Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre personer sitter och samtalar.

Kunskapsutveckling

För att möta våra demografiska och ekonomiska samhällsutmaningar i Västmanland behöver vi arbeta kunskapsbaserat i de offentliga tjänster vi erbjuder. Därför samverkar Region Västmanland med kommuner och olika huvudmän.

Kunskapsutveckling i socialtjänsten

Socialtjänsten spelar en nyckelroll i den kommunala utvecklingen för att möta upp de behov av stöd, vård och omsorg som finns hos västmanlänningarna. I Västmanland samverkar vi regionalt kring kunskapsutveckling i tillsammans med kommuner och olika huvudmän, både regionalt och nationellt. Vårt syfte är att skapa en kunskapsbaserad (evidensbaserad) och effektiv utveckling av våra tjänster inom vård, stöd och omsorg, till gagn för västmanlänningen.

Vad innebär en kunskapsbaserad praktik?

I en kunskapsbaserad (evidensbaserad) praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken.

Den evidensbaserade modellen nedan illustrerar hur de olika kunskapskällorna vägs samman av den professionella expertisen.

 

Kunskapsguiden - om evidensbaserad praktik

Relevanta kunskapsunderlag till verksamheten

Att utveckla en evidensbaserad praktik bygger på tillgång till relevanta och tillförlitliga kunskapsunderlag. Här hittar du användbar kunskap:

Kunskapsguiden
På Kunskapsguiden samlas kvalitetssäkrade kunskapsunderlag från flera myndigheter och andra aktörer. Kunskapsguiden innehåller stöd och vägledning för alla verksamhetsområden i socialtjänsten samt fördjupad kunskap om utveckling av evidensbaserad praktik. Du kan även prenumerera på nyhetsbrev och på så vis få uppdatering om aktuell information.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
SBU publicerar regelbundet systematiska kunskapsöversikter över aktuell och välgjord forskning inom vårdens och socialtjänstens områden. SBU tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna.

Evidens på 8 minuter
En film som beskriver hur du kan förstå och använda innehållet i en systematisk kunskapsöversikt från SBU.

Rapport: Koll på kvaliteten i äldreomsorgen. Utveckling av ledning och uppföljning med fokus på enhetsnivån (Tilling & Karlsson, 2017)
Hur kan vi utveckla kvaliteten äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv? I rapporten ges en bild av både hinder och möjligheter liksom konkreta förslag för att utveckla och följa upp den äldreomsorg som ges idag. Rapporten är ett resultat av en lång och nära samverkan mellan länets socialchefer, chefer och medarbetare i äldreomsorgen och enheten för Välfärd vid Regional utvecklingsförvaltning (RUF).

Regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling

Vår regionala samverkans och stödstruktur för kunskapsutveckling i socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (RSS) utgör en samverkansarena mellan kommuner och mellan kommuner och region.

RSS ska bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar, exempelvis genom att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling i verksamheterna
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

I Västmanland samordnas arbetet inom RSS av enheten för Social välfärd och skola (SVOS) vid Centrum för Regional utveckling, Region Västmanland. En beredningsgrupp för RSS arbetar på uppdrag av socialchefsnätverket med innehåll och prioriteringar i vårt länsgemensamma kunskapsutvecklingsarbete.

Beredningsgruppen består av fyra socialchefer samt tjänstemän från SVOS. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sammanställt en kort informationsfilm som beskriver vad en regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling syftar till.

Film om regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling

Systematisk uppföljning inom området kvinnofrid

Från och med september 2019 deltar ett flertal kommuner i länet i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) satsning på att utveckla systematisk uppföljning inom området kvinnofrid. Utvecklingsarbetet leds regionalt av utvecklingsledare vid enheten för Social välfärd och skola, Region Västmanland.

Mer om Kvinnofridssatsningen


Kontakt

Bild på Karina Tilling;

Karina Tilling

Utvecklingsstrateg
021 - 4818256

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor