Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En tjej och kille sitter i ett bibliotek och studerar.

YAM - Youth Aware of Mental health

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever med syfte att främja diskussion och färdigheter att möta livets svårigheter och öka kunskap kring psykisk hälsa.

Om programmet

YAM är ett universellt, evidensbaserat, hälsofrämjande och suicidpreventivt program för ungdomar i åldern 14–16 år. Det syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar. Det är en manualstyrd metod som ger unga en grund för diskussion kring frågor om psykisk hälsa. De erbjuds att utforska vardagsproblem och ämnen relaterade till psykisk hälsa genom en praktisk och fördomsfri metod. YAM-programmet har funnits i Västmanland sedan 2017 och är en pågående insats som erbjuds till årskurs 8 i samtliga kommunala högstadieskolor.

Bakgrund

Är YAM-programmet effektivt? En omfattande EU-finansierad studie som genomfördes i tio EU-länder ger ett starkt stöd till att programmet har en god effekt för att förebygga självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos unga.

I studien har 11 000 skolelever från cirka 170 skolor deltagit. Ett år efter avslutad insats var antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med självmordsplaner endast hälften så många i gruppen som hade erbjudits YAM, jämfört med andra grupper som erbjudits andra insatser alternativt ingen insats alls.

YAM-programmet minskade även förekomsten av depression med 30 procent. Studien visar att det med gott resultat går att genomföra självmordsprevention i skolan. En studie genomförs nu i Stockholm för att testa YAM-programmet i en svensk kontext. Resultat för studien beräknas vara färdigt under våren 2020.

Syfte

YAM är ett universellt, evidensbaserat, hälsofrämjande och suicidpreventivt program för ungdomar i åldern 14–16 år. Det syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar.

Genomförande

YAM-programmet ges i skolan, under skoltid och genomförs av instruktörer, med stöd av eventuella medhjälpare. Instruktörerna är utbildade av och har erhållit ett certifikat från Mental Health in Mind (MHiM) vid Karolinska institutet (KI). Upplägget för YAM är totalt fem lektionstimmar uppdelade på tre tillfällen under tre veckor som ligger efter varandra.

YAM-programmet består av två huvudsakliga arbetssätt:

  • Diskussion och föreläsning - Förutom att programmet syftar till att främja diskussioner handlar det också om att sprida kunskap genom en föreläsning. Den handlar bland annat om att lära sig känna igen psykisk ohälsa och vad som främjar psykisk hälsa.
  • Rollspel och kamratstöd - Kärnan i programmet är handledda rollspel där ungdomarna provar sina känslor och lär sig bemästringsstrategier för olika svåra livssituationer som kan leda till suicidala beteenden. Under rollspelen får ungdomarna begrunda andra människors perspektiv och olika sorters sätt att agera. De deltagande eleverna lär sig på så sätt både av varandra samtidigt som deras personliga erfarenheter också påverkar innehållet.

Sex huvudområden

Programmet utgår från sex huvudområden:

  1. Vad är psykisk hälsa?
  2. Självhjälpsråd
  3. Stress och kriser
  4. Depressioner och självmordstankar
  5. Att hjälpa en kompis som har det svårt
  6. Vem kan jag be om råd?

Kontakt

Vid frågor eller bokning av YAM:

Bild på Linnea Paulsson;

Linnea Paulsson

Samordnare YAM, Region Västmanland

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor