Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Barn ligger i soffa och tittar på en läsplatta.

Överenskommelse Barn och unga

Enligt nationell lagstiftning ska överenskommelser om samverkan upprättas mellan regioner och kommuner för att reglera ansvar och beskriva samverkan mellan parterna i frågor som rör barn och unga i behov av samordnade insatser.

Om utvecklingsarbetet

En länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa är framtagen och gäller från och med den 5 september 2022. Med överenskommelsen vill vi öka förutsättningarna för att barns rätt till bästa möjliga hälsa tillgodoses samt att barn och deras familjer upplever att de får adekvat och sammanhållet stöd utifrån sina behov. Främjande och förebyggande insatser är viktiga, men också stöd och behandling i ett tidigt skede vid upptäckt av svårigheter. För att lyckas behövs en helhetssyn på barnet där förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård möter barn och deras familjer med barnets behov i centrum och samverkar då så behövs.

Överenskommelsen är framtagen i nära samarbete med länets kommuner och berörda aktörer inom Region Västmanland.

Den länsgemensamma överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa kan ni ta del av via nedanståenden länkar:


Kontakt

Bild på Jeanette Källstad;

Jeanette Källstad

Utvecklingsstrateg
021 - 4818252
Bild på Maria Boman;

Maria Boman

Utvecklingsstrateg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English