Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Två barn, med ryggarna mot kameran, sitter i skolbänkar med varsin läsplatta. I bakgrunden får ett barn hjälp av en lärare.

Digitalisering förskola och skola

Skolväsendets digitalisering är en högaktuell fråga på både nationell, regional och lokal nivå och intensifierades ytterligare i samband med Corona-pandemin.

Region Västmanland har genomfört en kartläggning av digitaliseringsläget i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Västmanlands län i samverkan med länets skolhuvudmän. Med stöd av kartläggningens resultat pågår samverkan och utvecklingsinsatser inom digitaliseringsområdet, läs mer under fliken ”Aktuellt”.

Kartläggning av digitalisering

Efter samråd med skolchefer i Västmanlands läns kommuner genomförde Region Västmanland en regional kartläggning av läget gällande digitalisering i förskola, grundskola och gymnasium i Västmanland hösten 2019. Kartläggningen genomfördes med hjälp av SKR:s kartläggningsverktyg LIKA, it-tempen för skola och förskola. Den regionala bild av nuläget som framkommit genom kartläggningen har identifierat länsgemensamma styrkor och utmaningar. Resultatet kan också utgöra underlag för identifiering av länsgemensamma samverkansområden i framtiden.

Rapport - Kartläggning av digitaliseringsläget i Västmanlands förskolor och skolor 2019.

Aktuellt

Erfarenheter gällande digitaliseringsutveckling i förskola och skola skiljer sig mycket åt mellan olika verksamheter. Det finns således mycket att vinna på att föra dialog, dela erfarenheter och sprida goda exempel på regional nivå. Region Västmanland ansvarar för ett regionalt digitaliseringsnätverk tillsammans med Mälardalens universitet och Region Sörmland. Via nätverket anordnas tematräffar och möten för erfarenhetsutbyte regelbundet.

Det är viktigt att digitaliseringsutvecklingen ingår som en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Inför 2021 erbjöd Region Västmanland länets kommuner externt processtöd i en modifierad version av Skolverkets utbildning ”Leda digitalisering”. Köpings och Surahammars kommun tackade ja och utbildningen avslutas 2022. Erfarenheterna från utbildningen kommer att spridas till övriga skolhuvudmän i länet.


Kontakt

Bild på Jeanette Källstad;

Jeanette Källstad

Utvecklingsstrateg
021 - 4818252
Bild på Ann-Margreth Hammar;

Ann-Margreth Hammar

Regional digitaliseringskoordinator
021 - 17 43 49

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English