Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En leende tjej tittar in i kameran. I bakgrunden syns tre personer sittande vid ett matbord.

Barn och unga

Barn och ungas rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor och god utbildning är en central fråga för ett mer välmående Västmanland. Region Västmanland bedriver utvecklingsarbete inom vård, skola och omsorg och arbetar för att stärka samverkan kring barn och unga.

Vårt uppdrag

Den sociala välfärden står inför stora utmaningar i framtiden och andelen barn och unga ökar samtidigt som andelen vuxna i yrkesverksam ålder minskar. Skolan, socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård har många beröringsytor och behöver få till stånd en effektiv samverkan för att ge alla barn och unga möjligheter till goda uppväxtvillkor. Region Västmanland bedriver utvecklingsarbete i nära samverkan med kommunerna för att kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ska hålla hög kvalitet och möta upp behoven hos barn och unga. Arbetet bedrivs utifrån berörda parters gemensamma bedömning av vilka frågor som bedöms ha störst värde av ett gemensamt utvecklingsarbete för barns och ungas bästa.

Aktuella utvecklingsarbeten

Samverkan

Inom området barn och unga bedrivs samverkan i flera olika forum på både politisk nivå och tjänstepersonsnivå.

Mer om samverkan

Liv och hälsa ung

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland barn och unga genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung.

Hälsofrämjande skola

Skolan är en viktig arena för lärande och utveckling men också för att främja goda uppväxtvillkor. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor för god hälsa. Elevernas mående är avgörande för deras inlärning och förmåga att kunna använda sig av sina kunskaper. På så vis går hälsa och lärande hand i hand. De både förstärker och kompletterar varandra. Hälsofrämjande insatser och synsätt i skolan är en av de viktigaste faktorerna för att främja barn och ungas hälsa.

Region Västmanland stöttar gärna förskola och skola i arbetet med hälsofrämjande skolutveckling och bidrar med kunskapsunderlag. Det är viktigt att hela samhället bidrar till barns utveckling, hälsa och inlärning, vilket stärker förutsättningarna för skolframgång och fullföljda studier.


Kontakt

Bild på Jeanette Källstad;

Jeanette Källstad

Utvecklingsstrateg
021 - 4818252
Bild på Susanne Holmsten;

Susanne Holmsten

Utvecklingsstrateg
021 - 4818257

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor