Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Drönarbild över Norbergs samhälle.ä.

Strukturbild Västmanland

Tillgänglighet är en förutsättning för sysselsättning, kompetensförsörjning, utbildning och möjlighet till boende. En regional och regionöverskridande fysisk planering blir allt med angelägen för att hantera de utmaningar som länet står inför och en utgångspunkt för samverkan mellan länets aktörer.

Förutsättningsskapande arbete för hållbar regional tillväxt

Syftet med detta projekt är att, som en del av RUS (Regional utvecklingsstrategi), ta fram en strukturbild för Västmanlands län, som ska skapa förutsättningar att stärka kopplingarna mellan de olika delarna av länet. Projektets resultat ska bidra till kommunernas översiktsplaner, regional infrastrukturplanering och trafikförsörjning.

Projektet pågår till augusti 2020 och ska leda till en strukturbild som är förankrad hos länets kommuner som näringslivet genom dess samverkansorganisationer. Strukturbildens utgångspunkt är tillgänglighet som förutsättning för näringslivsetableringar, sysselsättning, utbildning, kompetensförsörjning och bostadsbyggande.

Bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge

Kollektivtrafiken är en viktig del för hållbarhetsaspekten i samhällsbyggandet. I planeringsskedet av bostadsområden ges ofta bilden av ett bostadsområde som har alla samhällsfunktioner inklusive kollektivtrafik. Men det tar ofta lång tid innan kollektivtrafiken fungerar fullt ut.

I delprojektet bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge tittar vi närmare på om det, utifrån kommunernas utvecklingsplaner, är möjligt att få till en effektiv kollektivtrafik i ett tidigt skede. Resultatet ska bli en del av den strukturbild som ska vara underlag för kommunernas fysiska planering.

Framtidsverkstad

För att få en bättre bild av vad som krävs för en kollektivtrafik som är attraktiv i dag och framtiden arrangerades en framtidsverkstad under sommaren 2019 med ungdomar från Västerås. Ungdomarna fick under två veckor tillsammans med en processledare från RISE i Västerås utforma sina problembilder och lösningar på hur vi ska få en mer attraktiv kollektivtrafik och på så sätt få fler att välja att resa hållbart.

Workshopsserie – landsbygdsutveckling

Vi bedriver ett projekt som syftar till att ta fram en första strukturbild där tillgänglighet är i fokus. En aktivitet i projektet är en serie av tre workshoppar med fokus på landsbygd. Workshopparna kommer att ledas av RISE SICS Västerås utifrån en metod som är beprövad inom näringslivet.

Målgruppen är tjänstepersoner och politiker på regional och kommunal nivå.  Inbjudan med mer information kommer under november.

Vad är en strukturbild?

En strukturbild är inte ett formellt planeringsdokument enligt plan- och bygglagen. Men genom att synliggöra strukturer både fysiska och strukturer på samhällsnivå skapar vi bättre förutsättningar för den fysiska planeringen. Tanken är att den ska fungera som ett av planeringsunderlagen för regionens kommuner i deras översiktliga fysiska planering. (Finansiering av projektet kommer från Tillväxtverket).

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor