Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Bangård, fem järnvägsspår går ihop till tre.

Record-projektet

Sverige står inför den största moderniseringen av järnvägen i modern tid, och vi ser att många andra länder inklusive de snabbast växande investerar i järnväg. Därför har vi inlett ett samarbete med andra europeiska regioner – inom ramen för RECORD – för att utveckla området och dess förnyelse.

Med finansiering från:

interreg_europe_logo.png

Beskrivning av satsningen

RECORD - Regions in Europe Coordinate and Optimize innovation and competitiveness policy instruments towaRDs improving the sustainability of transport - study case of SMEs in the railway sector

Effekt på klimat och miljö

Genom en övergång till eldrivna fordon och ökat nyttjande av järnväg kan Västmanland bidra till en accelererad omställning till fossilfritt inom transportsektorn. Tåg och järnvägstrafik har en stor positiv miljöeffekt därför är en ökad användning av de transportslagen viktig. Samtidigt kommer det att finnas behov av andra tunga fordon för såväl gods- som persontransporter. Dessa har idag en relativt stor effekt på klimat och miljö. För att stötta denna utveckling behövs innovation, nya sätt att jobba och samarbeta liksom finansiering för dessa insatser.  

Står inför stora utmaningar

Europa har alltid varit ett steg före när det gäller hållbara transporter i jämförelse med resten av världen. En värdefull expertis och innovation inom järnvägssektorn har utvecklats. Järnvägen har identifierats som viktig i många regioners tillväxtstrategier. Men på grund av en hård konkurrens, särskilt från tillväxtekonomier, står hela sektorn och särskilt små och medelstora företag inför stora utmaningar när det gäller deras konkurrenskraft. En konkurrenssituation där pris blir mer avgörande än innovationsförmåga kan uppstå.  

Genom samarbete kommer vi längre

RECORD-projektet tar sig an denna utmaning. Fem regioner samarbetar för att uppmuntra gemensamma forsknings- och utvecklingsaktiviteter, med stöd av EU-finansiering. Ett viktigt verktyg för att stötta utvecklingen är den europeiska regionala utvecklingsfonden. Andra initiativ har inletts gentemot järnvägssektorn men dessa fångar inte de behov och stöd små och medelstora företag har. Idag domineras branschen av stora upphandlingar och är en marknad med ett fåtal stora företag samtidigt som många små- och medelstora företag har nya lösningar och kompetenser som större företag kan behöva. I RECORD-projektet sker ett fördjupat europeiskt utbyte av erfarenheter, arbetssätt och benchmarking. Syftet är att utveckla varje regions modell för ökad innovationsförmåga. Genom samarbete höjs innovationsviljan och förmågan.

Mål med arbetet

RECORD-projektet syftar till att stötta främst små- och medelstora företag men också andra viktiga parters vilja och förmåga att investera mer och bättre i innovationsaktiviteter, genom att utveckla hur vi använder finansiering och andra stöd i våra regioner. För Västmanland innebär det främst regionalfonden i Östra Mellansverige. Det övergripande målet är att ta fram en handlingsplan för utvecklingen av finansieringsinstrument, så de bättre stöder utveckling av innovationsförmåga. Sen ska vi också arbeta med implementeringen av handlingsplanen under åren 2020-2022.


Kontakt

Bild på Mikael Hjorth;

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.