Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

East Central Sweden – den smarta innovativa regionen

Ambitionen är att East Central Sweden – den smarta innovativa regionen – ska bidra till strukturomvandling med inriktning mot smart och hållbar tillväxt. Genom smart specialisering tar vi nästa steg för att öka den gemensamma konkurrenskraften och innovationsförmågan.

Med finansiering från:

EUlogo_v_RGB.jpg

Beskrivning av satsningen

Regionerna i Östra Mellansverige har enats kring fyra viktiga utmaningsområden. Utmaningarna adresseras genom att vi använder de styrkor som finns i våra län, där det investeras långsiktigt.

Utmaningsområdena är:

  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Välfärdsteknik och e-hälsa 
  • Morgondagens energilösningar
  • Smart industri

Det finns behov av att skapa en struktur som har överblick och understödjer synergier mellan olika insatser inom dessa områden och inom innovationsekosystemet i Östra Mellansverige. Genom att främja samspel i ett större regionalt sammanhang kan den samlade kompetensen lyftas fram och bidra till samverkan mellan aktörer, näringsliv och projekt både nationellt och på EU-nivå.
Samarbetet inom East Central Sweden – den smarta innovativa regionen är en gemensam satsning mellan Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Uppsala och Region Östergötland.

Mål med arbetet

Det övergripande målet med projektet är att öka tillgängligheten för företag och aktörer till den gemensamma innovationskapaciteten i Östra Mellansverige. Det sker genom samarbeten regionalt, nationellt och internationellt. Förbättrade arbetssätt, samarbetsformer och ledarskap inom områdena bidrar till att fler aktörer kan dra nytta av innovationssystemet och därmed bidra till att Östra Mellansverige etableras som en framstående, innovativ och konkurrenskraftig region. På så sätt kan vi öka företags och entreprenörers tillgång till stöd och till forskningsmiljöer. Steg för steg byggs en stark struktur upp för att adressera viktiga samhällutmaningar med stöd av det gemensamma smart specialiseringsarbetet.

Varför jobbar vi med smart specialisering?

Smart specialisering är ett begrepp som initierades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential för ökad konkurrenskraft. Enkelt uttryckt innebär det att utveckla det man är bra på. Alla medlemsstater i EU måste ta fram en smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Vi regioner i Östra Mellansverige har genom smart specialisering valt ut fyra strategiska områden där vi driver på utvecklingen extra mycket. Vi kallar dessa för utmaningsområden – områden där våra län har samlad kompetens och kan göra skillnad.

Vi arbetar för att möjliggöra innovation och tillväxt

Vi står inför flera globala samhällsutmaningar drivna av bland annat klimatkrisen, en åldrande befolkning, urbanisering och omställningen från fossila bränslen. Dessa utmaningar skapar en stor efterfrågan på innovation och hållbara lösningar, och vi i Östra Mellansverige är ledande i Europa inom just innovation. Vi har ett starkt ekosystem av universitet och högskolor, inkubatorer, science parks, forskningsinstitut, kluster, finansieringsplattformar. Vi vill ta vara på detta ekosystem av möjligheter och göra det ännu mer tillgängligt för företagen och aktörerna i Östra Mellansverige, så att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Genom smart specialisering kraftsamlar vi och tar nästa steg för att öka vår gemensamma tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. På så sätt kan vi arbeta fram hållbara lösningar på globala utmaningar.

Smart specialisering i Östra Mellansverige

Läs mer om smart specialiseringssamarbetet i Östra Mellansverige och ta del av intressanta artiklar och inspirerande exempel.

Utmaningsdriven tillväxt genom smart specialisering >


Kontakt

Bild på Therese Kristensson;

Therese Kristensson

Projektkoordinator
021 - 4818269

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.