Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fyra personer samtalar.

East Central Sweden – den smarta innovativa regionen

Ambitionen är att East Central Sweden – den smarta innovativa regionen – ska bidra till strukturomvandling med inriktning mot smart och hållbar tillväxt. Genom smart specialisering tar vi nästa steg för att öka den gemensamma konkurrenskraften och innovationsförmågan.

Med finansiering från:

EUlogo_v_RGB.jpg

Beskrivning av satsningen

Regionerna i Östra Mellansverige har enats kring fyra viktiga utmaningsområden. Utmaningarna adresseras genom att vi använder de styrkor som finns i våra län, där det investeras långsiktigt.

Utmaningsområdena är:

  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Välfärdsteknik och e-hälsa 
  • Morgondagens energilösningar
  • Smart industri

Det finns behov av att skapa en struktur som har överblick och understödjer synergier mellan olika insatser inom dessa områden och inom innovationsekosystemet i Östra Mellansverige. Genom att främja samspel i ett större regionalt sammanhang kan den samlade kompetensen lyftas fram och bidra till samverkan mellan aktörer, näringsliv och projekt både nationellt och på EU-nivå.
Samarbetet inom East Central Sweden – den smarta innovativa regionen är en gemensam satsning mellan de fem regionerna Västmanland, Örebro, Sörmland, Uppsala och Östergötland.

Mål med arbetet

Det övergripande målet med projektet är att öka tillgängligheten för företag och aktörer till den gemensamma innovationskapaciteten i Östra Mellansverige. Det sker genom samarbeten regionalt, nationellt och internationellt. Förbättrade arbetssätt, samarbetsformer och ledarskap inom områdena bidrar till att fler aktörer kan dra nytta av innovationssystemet och därmed bidra till att Östra Mellansverige blir etablerat som en framstående, innovativ och konkurrenskraftig region. På så sätt kan vi öka företags och entreprenörers tillgång till stöd och till forskningsmiljöer. Steg för steg byggs en stark struktur för att adressera viktiga samhällutmaningar med stöd av det gemensamma smart specialiseringsarbetet.

Vad är smart specialisering?

Smart specialisering innebär enkelt uttryckt att utveckla det en är bra på. För oss innebär det att driva på utveckling inom områden där vi i Östra Mellansverige har kompetens och där vi kan göra skillnad. Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar inom områden som miljö, energi, klimat och demografi. Dessa utmaningar skapar en stor efterfrågan på innovation och hållbara lösningar, och vi i Östra Mellansverige är ledande i Europa inom just innovation. Vi har ett starkt ekosystem av universitet och högskolor, inkubatorer, science parks, forskningsinstitut, kluster och finansieringsplattformar.

Vi vill ta vara på detta ekosystem av möjligheter och göra det ännu mer tillgängligt för företagen och aktörerna i Östra Mellansverige, så att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Genom smart specialisering kraftsamlar vi och tar nästa steg för att öka vår gemensamma tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. På så sätt kan vi arbeta fram hållbara lösningar på globala utmaningar.


Kontakt

Bild på Therese Kristensson;

Therese Kristensson

Projektkoordinator
021 - 4818269

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor