Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
En ung sitter framför datorn i en funderande ställning

Omställning och återhämtning av besöksnäringen

Vi satsar på företagsutveckling och destinationsutveckling för att öka besöksnäringens förutsättningar att hantera de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Tillsammans vill vi på ett hållbart sätt stärka lönsamheten och konkurrenskraften i västmanländska turismföretag.

Omställning 2020-2022

Pandemin har slagit hårt mot svensk besöksnäring. Branschen har gått från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av de negativa effekterna som covid-19 fört med sig. I en unikt snabb process under sommaren 2020 beviljade Tillväxtverket Region Västmanland i samverkan med turismföretag och Länsstyrelsen medel för en satsning på affärsutveckling inom besöksnäringen. Projektet pågår 2020-10-01 - 2023-04-30.

Beskrivning av satsningen

Syftet med satsningen är att deltagande turismföretag ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare efter pandemin och skapa nytta för fler verksamheter. Insatserna ska även bidra till att utveckla tematiska destinationer som skapar effekter för näringen i ett mer långsiktigt perspektiv.

Projektet är brett upplagt med insatser i tre spår: direkta företagsstöd för rådgivning och investeringar, särskilda insatser med fokus på verksamheter av betydelse för destinationen som helhet samt utveckling av destinationer och tematiska områden.

Mål med projektet

Det övergripande målet är att deltagande turismföretag ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare och skapa nytta för fler verksamheter.

För att uppnå detta har projektet följande projektmål:

  • Att deltagande företag har ställt om sina verksamheter så att de på ett hållbart sätt står bättre rustade för denna och liknande kriser i framtiden.
  • Att förutsättningarna för ökad lönsamhet hos turismföretagen har förbättrats när coronapandemins påverkan avtar.
  • Att de främjande organisationerna har förbättrat sin förmåga att kommunicera mot aktuella målgrupper samt att mäta och utvärdera resultaten av den samlade kommunikationen.
  • Att en samverkansmodell har tagits fram för ökad konkurrenskraft med naturreservat som utgångspunkt.

Resultat och effekter

Förväntat resultat vid projektavslut:

  • Att förutsättningarna för en hållbar utveckling av länets besöksnäring mot nya marknader har förbättrats.
  • Att destinationen har ökat konkurrenskraften och attraktiviteten mot nya marknader.
  • Att förutsättningarna för en hållbar användning av naturresurser har förbättrats.
  • Att deltagande främjande organisationer har ökat sin förmåga att stödja näringen utifrån en ökad förståelse för dess behov och förutsättningar samt genom utökad och mer strukturerad samverkan.

Förväntade effekter på lång sikt:

  • Projektet förväntas bidra till den regionala turismorganisationen Västmanland Turisms vision: "Västmanlands besöksnäring är ett föredöme för andra regioner gällande hållbarhet, innovativa lösningar och framgångsrikt företagande" uppnås till 2025.

Bild på Åsa Stanaway;

Åsa Stanaway

Affärsutvecklare
021 - 4818260

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.