Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Silhuetter av människor i konferensanläggning

Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland

Vi vill stärka mötesindustrins konkurrenskraft genom att underlätta arbetet med hållbar omställning i verksamheter och affärsmodeller.

För en hållbar mötesindustri

För att stötta mötesindustrin i omställningen driver vi i Region Västmanland tillsammans med Region Sörmland och STUA en satsning på ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom branschen. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västmanland och Region Sörmland och pågår mellan maj 2021 och oktober 2023.

Beskrivning av satsningen

Hur ser framtiden för mötesindustrin ut? Experter siar om färre möten och konferenser och nya kundkrav kopplat till hållbarhet, tillgänglighet och specialisering. Det innebär att mötesindustrin behöver ställa om sina verksamheter och nå nya målgrupper. Det här projektet vänder sig till dig som är aktiv inom eller har koppling till mötesindustrin i Västmanland eller Sörmland.

Insatsområden

 • Individuell rådgivning till företag för att stärka erbjudanden och utveckling inom hållbarhet, digitalisering och försäljning.
 • Samverkan i att ta fram en gemensam målbild och verktygslåda (Think tank) för att möta framtidens utmaningar. Detta arbete leds av analysföretaget Kairos Future.
 • Utvecklande workshops med tema hållbar affärs- och produktutveckling.

Mål med projektet

Det övergripande målet med satsningen är att stärka mötesindustrins konkurrenskraft och underlätta arbetet med att ställa om verksamheter och affärsmodeller på ett hållbart sätt.

För att uppnå detta ska vi:

 • Utveckla nya smarta samarbeten mellan företag
 • Ta fram en verktygslåda med målgruppsanpassade manualer och checklistor
 • Vägleda deltagande företag kring affärsutveckling mot nya kundgrupper och marknader
 • Utbyta kompetens mellan de två länen
 • Hitta nya samarbeten med branscher som inte är traditionell besöksnäring
 • Utveckla arbetssätt och metoder som kan fortsätta användas i regionernas ordinarie insatser för besöksnäringen

Långsiktiga effekter:

 • Fler företag har gjort en omställning som inte bara gör deras företagande mer hållbart, utan även tillåter ett agilt arbetssätt där man snabbt kan ställa om mot nya marknader och kundgrupper.
 • Rådgivningssystemet har utvecklats och har fasta index att utgå ifrån, vilka gör att rådgivningen kan specificeras utifrån de enskilda företagens profil och behov.
 • Förståelsen mellan olika parter inom besöksnäringens ekosystem har ökat, vilket också leder till en ökad samverkan.

Think tank - verktygslåda för affärsutveckling

Under projektets första halvår utvecklade vi en Think tank - en slags verktygslåda som syftar till att främja affärsutvecklingen för företag inom eller med koppling till mötesindustrin i Sörmland och Västmanland. Kairos Future som är ett av Sveriges mest etablerade framtidsanalysföretag har processlett detta arbete.

Think tanken innehåller:

 • Trendkarta och trendkortlek
 • Hållbarhetsaspekter sammanfattade i en kortlek
 • Fyra Hunting grounds särskilt framtagna för regionen
 • Metod för regionens aktörer att identifiera sina egna styrkor och tillgångar (KAN- metod)
 • Enkla kreativitetsmetoder för affärsutveckling med hjälp av ovan beskrivna material samt regionala aktörers egna insikter om kundbehov

Vill du veta mer om vår Think tank eller ta del av materialet? Kontakta Angelika Wernersson (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

En del av React-EU

Den här satsningen är en del av React-EU. React-EU är en insats inom EUs regionalfond som är till för att stärka näringslivet efter coronapandemin. Läs mer om React-EU här >

Med finansiering från

EUlogo_v_RGB.jpg


Kontakt

Bild på Angelika Wernersson;

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English