Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Försäljningsstånd och människor som promenerar på gågata

Data för besöksnäringens affärsutveckling

Hur används data av turismföretag i dag? Och hur kan branschens företag bli bättre på att nyttja den data som finns för att effektivisera och utveckla sina verksamheter?

Med finansiering från Europeiska socialfonden

Beskrivning av satsningen

Projektet drivs i samverkan mellan Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län samt Region Östergötland och projektleds av Stua. Syftet med satsningen är öka konkurrenskraften och tillväxt i Östra Mellansveriges besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs. Projektet pågår mellan den 1 april 2022 och den 31 oktober 2023.

Insatser

  • Kartläggning av regionala förutsättningarna och möjligheterna för utökad samverkan på data- och analysområdet
  • Korsbefrukta olika branschers och företags kring området data, automatisering och analys genom ett Think Tank-arbete
  • Individuell rådgivning för företag kring hur man kan använda tillgänglig data för affärsutveckling och strategisk verksamhetsplanering

 

Mål med projektet

Det övergripande målet för projektet är att deltagande företags förmåga att använda strategisk data har stärkts. Projektet har även som mål att sätta en grund för fortsatt analysarbete och ökad användning av automatiserade arbetssätt i Östra mellansverigesamarbetet. Genom att arbeta med data, analys och automatisering kan såväl företagen som samverkansparterna i projektet bli mer resurseffektiva, vilket är viktigt för ökad lönsamhet, minskad belastning på miljön samt för att nå nya kunder och marknader.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English