Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Besökskraft - kompetensinsatser i besöksnäringen

Vi stärker besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland genom satsningar på kompetensutveckling.

Tillsammans stärker vi besöksnäringen

Pandemin har slagit hårt mot svensk besöksnäring. Branschen har gått från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av de negativa effekterna som covid-19 fört med sig. I en unikt snabb process under våren 2020 beviljade svenska ESF-rådet Region Västmanland i samverkan med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland medel för en satsning på kompetensutveckling av anställda inom besöksnäringen.

Med finansiering från

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Beskrivning av satsningen

Ett kompetensutvecklingsprojekt i tre nivåer

Sexton företag från tre olika län deltar i projekt Besökskraft. Satsningen tar ett gemensamt grepp kring företagens och besöksbranschens utmaningar med låg beläggning, permitteringar och höga varseltal till följd av covid-19.

Detta görs genom kompetenshöjande insatser på individnivå inom bland annat medarbetarskap, ledarskap, digitalisering och yrkesspecifika utbildningar. Det görs även på organisationsnivå genom att stärka företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning så att branschen bättre kan ta emot ny arbetskraft och utveckla befintlig personal. Och det görs på strukturnivå genom att stärka samverkan mellan besöksnäringen och de regionala utbildningssystemen.

Projektet erbjuder kompetensutveckling till fler än 600 individer och pågår mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2022.

Mål med projektet

 • Stärkta individer med nya kompetenser
  Individnivå - en stärkt ställning på arbetsmarknaden för kvinnor och män som varslas eller permitteras till följd av covid-19. 
 • Stärkta organisationer med nya insikter, planer och rutiner
  Organisationsnivå - en stärkt förmåga till strategisk kompetensförsörjning hos företagsledare och chefer inom besöksnäringen så att branschen bättre kan kompetensutveckla befintlig personal och ta emot ny arbetskraft.
 • Stärkt bransch med stöd för livslångt lärande
  Strukturnivå - en stärkt samverkan mellan besöksnäringen och de system som stöttar individens kompetensutveckling och livslånga lärande.

Deltagande företag

 • Västmanland: Färna herrgård, Steam Hotel, Aros Congress Center AB, Aros Congress Center Holding AB, Plaza Hotel, Elite Stadshotellet Västerås, Sala Silvergruva, Orresta Golf & Konferens, Jernvägen i Sala AB (Gillet 6, Café Jernvägen, Restaurang Konstmästargården)
 • Örebro län: Conventum, Elite Stadshotellet Örebro, Loka Brunn, Gustavsvik Resort
 • Östergötland: Vadstena Klosterhotel, The Lamp Hotel, Östgöta Kök, Rimforsa Strand

Projektledning

Projektet leds av en huvudprojektledare och delprojektledare i respektive län. Kontakta oss gärna!

Huvudprojektledare
Maria Granberg, Handelskammaren Mälardalen
E-post: maria.granberg@handelskammarenmalardalen.se

Projektledare Västmanland
Sara Collin, Handelskammaren Mälardalen
E-post: sara@handelskammarenmalardalen.se

Projektledare Östergötland
Kajza Wiborn, Region Östergötland
E-post: kajza.wiborn@regionostergotland.se

Projektledare Örebro län
Marcus Ellervik, Handelskammaren Mälardalen
E-post: marcus@handelskammarenmalardalen.se

För dig som ska gå en utbildning

Projekt Besökskraft ger dig chansen att:

 • kostnadsfritt delta i utbildningar och lära dig nya saker
 • höja din kompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden
 • bidra till att öka företagets och branschens attraktivitet och konkurrenskraft

Där här behöver du göra

 1. Logga in/registrera dig på kursportalen
  När din arbetsgivare har anmält dig till en utbildning kommer du få ett e-postmeddelande från projektets utbildningsleverantör med en länk för att registrera dig på kursportalen. I detta steg behöver du ange ditt personnummer. Du kan läsa mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter längre ner på den här sidan. All information om hur utbildningen går till får du av utbildningsleverantören och på kursportalen.
 2. Delta i utbildningen och stärk din kompetens
 3. Intyga din tid på ESF:s aktivitetsportal >
  Efter avslutad utbildning i projekt Besökskraft måste du intyga den tid* du lagt ner på utbildningen till vår finansiär Europeiska socialfonden (ESF). Tidrapporteringen sker månadsvis och du kommer få ett e-postmeddelande från ESF när det är dags att intyga dina timmar. Om din utbildning sträcker sig över två månader kommer du behöva intyga en del av utbildningen en månad och resterande nästa månad.
  *Observera att de timmar som syns i aktivitetsportalen inkluderar både tid för själva utbildningstillfället och för självstudier och hemuppgifter.

Här kan du se en bild som visar hur processen med registrering och tidrapportering går till >

Mer info om ESF och intygande av tid

Besökskraft finansieras av Europeiska socialfonden, vilket betyder att de möjliggör att vi kan erbjuda dig kostnadsfri utbildning. Det är därför viktigt att du som har gått en utbildning inom ramen för projektet intygar att du faktiskt har deltagit i utbildningen. Detta gör du på ESF:s aktivitetsportal. Inloggningsuppgifter och information om när det är dags att intyga tid kommer skickas till din e-post från ESF-rådet.

Logga in på ESF - Aktivitetsportalen >

Här kan du ta del av en guide för hur du intygar din tid hos ESF >

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder ESF projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. På ESF:s webbplats kan du läsa mer om vad det innebär att vara deltagare i ett socialfondsprojekt.

ESF - Deltagarsida socialfonden >

Hantering av personuppgifter

Projektparterna, våra utbildningsleverantörer, Europeiska socialfonden samt SCB behöver hantera deltagares personuppgifter för projektets finansiering samt statistik. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras på länkarna nedan.

Region Västmanland - Hantering av personuppgifter >

Region Örebro län - Hantering av personuppgifter >

Region Östergötland - Hantering av personuppgifter >

Handelskammaren Mälardalen - Hantering av personuppgifter >

ESF - Hantering av personuppgifter >

SCB - Hantering av personuppgifter >

Våra leverantörers hantering av personuppgifter

Peter & Partner - Hantering av personuppgifter >

För deltagande företag

Besökskraft handlar om att stärka er som bedriver verksamhet inom branschen och ge er möjlighet att satsa på kompetensutveckling av era medarbetare. Genom finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) och samverkan över regiongränserna möjliggör projektet skräddarsydda kompetensinsatser, gratis utbildning av personal och utveckling av strategisk kompetensförsörjning.

Det här förväntas av er

 • Medverka i projektets aktiviteter
  Samtliga deltagande företag ska medverka i projektets aktiviteter på alla tre nivåer.
 • Informera internt om att ni är med i ett EU-finansierat projekt
  Europeiska unionen ställer krav på att det ska synas att EU är med och finansierar projekt i Sverige. Det är därför viktigt att deltagande företag i projektet informerar medarbetare som deltar i de kompetenshöjande insatserna om att de är en del av ett EU-finansierat socialfondsprojekt. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara med i ett EU-projekt >
 • Kommunicera till medarbetarna att de måste intyga utbildningstimmar
  Deltagande företag behöver även tillsammans med projektledningen kommunicera vikten av att intyga utbildningstimmar till medarbetare. Detta är viktigt för projektets finansiering. All utbildningstid inom ramen för projektet rapporteras in till ESF månadsvis. Det enda medarbetaren behöver göra är att logga in på ESF:s aktivitetsportal när hen får ett e-postmeddelande om att det är dags att intyga sin tid och sedan intyga att timmarna stämmer överens med nedlagd utbildningstid. Skulle timmarna vara felaktiga behöver medarbetaren höra av sig till projektledningen så att timmarna kan justeras manuellt.

Kontakt

Bild på Anna Wahlgren;

Anna Wahlgren

Utvecklingsledare
021-48 18 565

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.