Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägar till fler behöriga lärare och förskollärare

Projektet arbetar mot ett långsiktigt mål att minska lärarbristen. Syftet är att undersöka hur obehöriga som arbetar i förskola och skola kan bli behöriga förskollärare eller lärare genom studier och validering av reell kompetens.

Om projektet

Det kommer att saknas 45000 lärare år 2035. Vi vet att det redan idag finns många anställda inom förskolan och skolan som har lång arbetslivserfarenhet men som inte har examen och arbetar som obehöriga lärare. Att systematiskt försöka fånga upp individer med oavslutad lärarutbildning och/eller yrkeserfarenhet och erbjuda dem vägar att nå en examen, ser vi som tänkbara lösningar på lärarbristen.

För att lyckas med detta behövs mer kunskap om hur kompletterande studier och validering kan användas för att få fler att ta examen. Därför arbetar vi tillsammans med Mälardalens högskola (MDH) där vi särskilt kommer samverka med akademin för utbildning, kultur och kommunikation som ansvarar för lärarutbildningen vid MDH. Den ökade kunskapen om validering kommer dock kunna spridas till fler utbildningsområden.

Projektet pågår mellan januari-oktober 2020.

Projektets mål och aktiviteter

Till grund för projektet ligger en kompetenskartläggning som görs av regionerna under våren och som kartlägger all personal i förskola och skola. Inom ramen för projektet kommer parterna särskilt undersöka hur de obehöriga personer som arbetar i regionens förskolor och skolor, kan bli behöriga genom studier och/eller validering av reell kompetens.

Projektet kommer genomföra insatser för kompetensutveckling kring validering genom att arrangera seminarier och workshops för personal på MDH och för skolhuvudmän på ledningsnivå.

 

Att inhämta inspiration och kunskap från andra lärosäten, statliga myndigheter och utredningar är också självklara delar av detta projekt.

Projektets mål är:

  • En handlingsplan med förslag på insatser som ger förutsättningar för obehöriga förskollärare och lärare att ta ut en examen
  • Ökad kunskap och medvetenhet om validering hos MDH och skolhuvudmännen

Projektet förväntas också bidra till:

  • Tydligare underlag kring vad som saknas hos obehöriga för att ta ut en examen
  • Hur validering som verktyg kan bidra till breddad rekrytering och breddat deltagande
  • Ökad kunskap hos obehöriga förskollärare/lärare om möjligheter att studera eller validera reell kompetens för att ta ut examen

Informationsmaterial för personal i förskola och skola

Inom ramen för projektet arbetar vi med att ta fram informationsmaterial om vägar för att få behörighet som förskollärare och lärare. Vi hoppas med detta kunna bidra till att på sikt få fler behöriga förskollärare och lärare. Projektet vill också bidra till ökad kunskap kring validering som ett verktyg för breddad rekrytering och breddat deltagande inom utbildning och för ökad mångfald.

Workshops 2020 - Validering av kunskap

Vad är kompetens och hur ser det nationella läget ut kring validering? 

Inom projektet så kommer tre olika utåtriktade aktiviteter att genomföras som påverkar möjligheten till fler behöriga lärare och förskollärare. Dessa har helt eller delvis olika målgrupper men är ändå en del av helheten.

Workshop 1 (WS1) - 26 maj 2020 
Validering och kompetens är en övergripande workshop för personal som arbetar med utbildning eller stöd för utbildning på MDH oavsett akademisk tillhörighet.

Workshop 2 (WS2) - 21 september2020
Bedömning och tolkning är en workshop som kommer arbeta specifikt med personal inom UKK samt antagning och examen för att komma fram till förslag på aktiviteter som förenklar och tydliggör valideringsarbetet för förskole- och lärarutbildningarna och sträva mot en samsyn kring bedömning och tolkning av olika ”fall”.

Rådslag om kompetensförsörjning till förskola och skola - 25 september
Välkommen till ett rådslag med fokus på frågor om kompetensförsörjning och olika yrkeskategorier i skolan. Per Lindqvist, professor i didaktik vid MDH, föreläser om sin forskning kring lärarassistenter och andra yrkeskategorier i skolan.

Mer information och anmälan

Information och anmälan Workshops - Validering och kunskap

Samarbetspartners

 

           

 

 


Bild på Chatarina Ståhl;

Chatarina Ståhl

Projektkoordinator

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor