Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland

Ett jämställt kompetenslyft

För att möjligheterna till kompetensutveckling ska vara lika för kvinnor och män inom industrin jobbar vi i Region Västmanland för en representativ könsfördelning på utbildningarna i projektet.

I projektet Smart kompetens som drevs i Östra Mellansverige 2017-2020 genomförde man en analys av hur industriföretag arbetar med jämställdhet, tillgänglighet, icke​-diskriminering och hållbar utveckling. I analysen framkom det att det finns en stor vilja att anställa individer som går utanför den traditionellt maskulina normen inom industrin. Samtidigt var kunskapen kring vad som krävs för att skapa en inkluderande och jämlik arbetsplats förhållandevis låg hos de deltagande företagen. 

Rekommendationen utifrån undersökningen var att branschen behöver förändras inifrån genom långsiktiga åtgärder mot diskriminering och för ett normkritiskt förhållningssätt. 

Arbetar för en representativ könsfördelning

I Ett kompetenslyft för Sverige tar man lärdom från liknande satsningar och har tittat särskilt på jämställdhetsanalysen som gjordes i projekt Smart kompetens. Region Västmanlands projektledning följer kontinuerligt upp hur många kvinnor och män som deltar i utbildningsinsatser från respektive företag. Man tittar även på hur långa utbildningar kvinnor och män får möjlighet att delta i. Dessa siffror jämförs sedan med den faktiska könsfördelningen i företaget. På så sätt kan projektledningen tillsammans med de deltagande företagen se om möjligheterna till – och genomförandet av – kompetensutveckling för kvinnor och män är representativ.

– När vi delar med oss av de här siffrorna till våra deltagande företag så tas det emot mycket positivt. Vi diskuterar tillsammans vad vi kan göra för justeringar om könsfördelningen är snedvriden, eller hur vi ska upprätthålla en representativ könsfördelning om så är fallet, berättar Emma Linnman, projektledare.

Könsfördelning deltagare

Könsfördelning bland de 883 deltagare som hittills deltagit i en utbildning i Ett kompetenslyft för Sverige (38% kvinnor och 62% män). Målet för projektet är att könsfördelningen i utbildningar ska spegla den sammanlagda könsfördelningen i de deltagande företagen (25% kvinnor och 75% män).

Procentuell fördelning av utbildningtimmar

Av de hittills genomförda utbildningstimmarna har 36% genomförts av kvinnor medan 64% har genomförts av män. Det innebär att de deltagande männen har genomfört lite längre utbildningar än de deltagande kvinnorna.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English