Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Ett kompetenslyft för Sverige

Utvecklingen inom industrin går snabbare än någonsin. För att vi ska kunna möta utmaningarna med ny teknik och ökad konkurrens är kompetensutveckling avgörande.

Kompetensutveckling för industrin

Projektet är ett samarbete mellan Region Västmanland och tio av Sveriges största industriföretag. Genom utbildningsinsatser och strategiskt arbete med kompetensförsörjning och samverkan framtidssäkrar vi tillsammans den svenska industrin. Anställda får en stärkt ställning på arbetsmarknaden och de deltagande företagen ökar sin omställningstakt och konkurrenskraft. Satsningen pågår mellan november 2019 och juni 2022.

Med finansiering från

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

För dig som ska gå eller har gått en utbildning

För deltagande individer

Du som deltar i Ett kompetenslyft för Sverige har möjlighet att på arbetstid höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Om du ska gå eller har gått en utbildning inom ramen för Ett kompetenslyft för Sverige är du en projektdeltagare.

Det här behöver du göra

  1. Registrera dig på Mitt Nercia >
    Innan utbildningens startdatum kommer du få ett e-postmeddelande från Nercia Utbildning med dina inloggningsuppgifter till utbildningsportalen "Mitt Nercia". I detta steg behöver du ange ditt personnummer. Du kan läsa mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter längre ner på den här sidan. På Mitt Nercia hittar du all information om din utbildning. Logga in på portalen i god tid innan utbildningen så att du hinner sätta dig in i eventuella förberedande uppgifter. 
  2. Delta i utbildningen och stärk din kompetens.
  3. Intyga din tid på ESF:s aktivitetsportal >
    Efter avslutad utbildning behöver intyga den tid som du lagt ner på utbildningen. Du kommer få ett e-postmeddelande från Europeiska socialfonden (ESF) med inloggningsuppgifter och instruktioner när det är dags att tidrapportera. Observera att de utbildningstimmar som syns i aktivitetsportalen inkluderar både tiden som du lagt på själva utbildningstillfället och tid för självstudier och hemuppgifter.

Här kan du se en bild som visar hur processen går till >
Process visualization in English >

Mitt Nercia

Nercia Utbildning levererar alla utbildningar i Ett kompetenslyft för Sverige. I utbildningsportalen "Mitt Nercia" hittar du vilka utbildningar du är anmäld till, utbildningsmaterial, länkar till e-utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsansvarig.

Logga in på Mitt Nercia >

Intygande av tid

Ett kompetenslyft för Sverige finansieras dels av Europeiska socialfonden (ESF) och dels av deltagande företag i form av tid. Det är därför viktigt att du som har gått en utbildning inom ramen för projektet intygar att du faktiskt har deltagit i utbildningen. Det gör du enkelt på ESF:s aktivitetsportal.

Logga in på ESF - Aktivitetsportalen >

Här kan du ta del av en guide för hur du intygar din tid hos ESF >
ESF tutorial in English >

Mer information om ESF

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder ESF projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Läs mer om vad det innebär att vara deltagare i ett socialfondsprojekt >

Hantering av personuppgifter

Region Västmanland, Europeiska socialfonden, SCB samt Nercia Utbildning behöver hantera deltagares personuppgifter för projektets finansiering samt genomförande och uppföljning.

ESF- Hantering av personuppgifter >

Region Västmanland - Hantering av personuppgifter >

SCB - Deltagarregister >

Nercia - Integritetspolicy >

Informationsmaterial för företag

För deltagande företag

För att registrering i utbildningsportalen, genomförande av utbildning och intygande av tid ska gå så smidigt som möjligt har vi tagit fram informationsmaterial som kan användas i kommunikationen med medarbetarna. Det här materialet är ett stöd för dig som är ansvarig kontaktperson eller som ska informera om projektet internt.

Kommunikationsmaterial att ladda ner

Information in English

Beskrivning av satsningen

Ett nationellt kompetenslyft

För att kunna möta den förändring som sker inom industrin i och med digitalisering och teknikskiften krävs satsningar på kompetensutveckling. Omställningen ställer stora krav på förändrad kompetens för att möjliggöra investeringar i ny utrustning och nya produktionsprocesser. Det behövs även för att utveckla nya produkter, affärsmodeller och samarbeten. Målet är att genomföra ett stort antal kompetenshöjande insatser för chefer och anställda på tio av Sveriges största industriföretag. Totalt kommer fler än 10 000 personer, varav 25 % kvinnor och 75 % män, att delta i projektet.

Deltagande företag

De industriföretag som deltar är: ABB, Hitachi ABB Power Grids, Alstom, Northvolt, Westinghouse, Mälarenergi, Epiroc, Uponor, Kanthal och Systemair. 

Tre arbetsområden

Projektet arbetar med tre områden där jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling integreras i samtliga områden. De tre arbetsområdena är:

  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Strategisk kompetensförsörjning

Unik satsning

Många satsningar har gjorts från regionalt håll för att stötta små- och medelstora industriföretag i omställningen, men inga för de större företagen. Detta projekt utgör därför ett viktigt komplement och vidareutveckling av tidigare satsningar. Genom projektägarskap från Region Västmanland möjliggörs ett unikt samarbete mellan de deltagande industriföretagen. Det innebär kostnadseffektv kompetensutveckling och möjlighet att pröva arbetssätt som stöttar flera grupper och företag i utmaningarna. Genom att samla olika företags kompetenser och kapacitet att tillsammans jobba med omställning ser vi även att underleverantörer och andra företag regionalt och nationellt kommer kunna dra nytta av effekterna från projektet.

Lokal, regional och nationell påverkan

Bara i Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer vilket motsvarar 27 % av befolkningen. Industrin står för 54 % av det samlade förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige. Samtidigt gör detta flera mindre samhällen sårbara, där man är beroende av de arbetstillfällen som industrin skapar. Genom att satsa på kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning kan vi öka sysselsättningen både kopplat till själva industrin och i det lokala och regionala samhället.

Projektet har även en nationell påverkan eftersom insatserna sker på arbetsställen runt om i hela Sverige, inklusive tusentals i Skellefteå och Ludvika. Projektets effekter stärker företagen och dess anställda på alla dessa platser. Bolagen omsätter tillsammans över 50 miljarder kronor där majoriteten går på export, vilket har effekter på hela rikets ekonomi. Att stötta dessa företag i omställningen är därför något som kan bidra till en ökad svensk tillväxt.

Projekt Smart kompetens

Ett kompetenslyft för Sverige bygger vidare på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt för industrin, Smart kompetens. Läs mer och inspireras av tidigare resultat och berättelser: Projekt Smart kompetens >


Bild på Emma Linnman;

Emma Linnman

Projektledare
Bild på Chatarina Ståhl;

Chatarina Ståhl

Projektkoordinator

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.