Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Två processtekniker diskuterar flödesschema vid skärm

Ett kompetenslyft för Sverige 2019–2022

Bakgrunden till projektet Ett kompetenslyft för Sverige har varit att utvecklingen inom industrin går snabbare än någonsin. För att möta utmaningarna med ny teknik och ökad konkurrens är kompetensutveckling avgörande. Projektet har avslutats den 31 december 2022.

Kompetensutveckling för industrin

Projektet var ett samarbete mellan Region Västmanland och tio av Sveriges största industriföretag. Genom utbildningsinsatser och strategiskt arbete med kompetensförsörjning och samverkan har projektet bidragit till att framtidssäkra svensk industri.

Anställda har fått en stärkt ställning på arbetsmarknaden och de deltagande företagen har fått ökad förmåga i arbetet med kompetensutveckling. Satsningen har pågått mellan 1 december 2019 och 31 december 2022.

Har medfinansierats av Europeiska socialfonden

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Beskrivning av projektet

Ett nationellt kompetenslyft

För att kunna möta den förändring som sker inom industrin i och med digitalisering och teknikskiften krävs satsningar på kompetensutveckling. Omställningen ställer stora krav på förändrad kompetens för att möjliggöra investeringar i ny utrustning och nya produktionsprocesser. Det behövs även för att utveckla nya produkter, affärsmodeller och samarbeten. Målet har därför varit att genomföra ett stort antal kompetenshöjande insatser för chefer och anställda på tio av Sveriges största industriföretag.

Budget

Projketet har haft en budget på cirka 18,5 miljoner kronor. 14,7 miljoner kronor har gått till utbildningsinsatser. 

Deltagande företag

De industriföretag som har deltagit är: ABB, Hitachi Energy, Alstom, Northvolt, Westinghouse, Mälarenergi, Epiroc, Uponor, Kanthal och Systemair. 

Tre arbetsområden

Projektet har arbetat med tre områden där jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling har integrerats i samtliga områden. De tre arbetsområdena är:

 • Kompetensutveckling
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Samverkan

Av dessa arbetsområden har Kompetensutveckling stått för den största delen.

Unik satsning

Många satsningar har gjorts från regionalt håll för att stötta små- och medelstora industriföretag i omställningen, men inga för de större företagen. Detta projekt har därför utgjort ett viktigt komplement och vidareutveckling av tidigare satsningar. Genom projektägarskap från Region Västmanland har möjliggjort ett unikt samarbete mellan de deltagande industriföretagen. Det har inneburit kostnadseffekiv kompetensutveckling och möjlighet att pröva arbetssätt som stöttar flera grupper och företag i utmaningarna. Genom att samla olika företags kompetenser och kapacitet att tillsammans jobba med omställning ser vi även att underleverantörer och andra företag regionalt och nationellt kommer kunna dra nytta av effekterna från projektet.

Ett exempel är projektet React-EU Industrilyft som skrevs fram som ett resultat av insatserna i Ett kompetenslyft för Sverige. Läs mer om React-EU Industrilyft här >

Lokal, regional och nationell påverkan

Bara i Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer vilket motsvarar 27 % av befolkningen. Industrin står för 54 % av det samlade förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige. Samtidigt gör detta flera mindre samhällen sårbara, där man är beroende av de arbetstillfällen som industrin skapar. Genom att satsa på kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning kan vi öka sysselsättningen både kopplat till själva industrin och i det lokala och regionala samhället. 

Projektet har även haft en nationell påverkan eftersom insatserna har genomförts på arbetsställen runt om i hela Sverige, exempelvis i Skellefteå och Ludvika. Projektets effekter stärker företagen och dess anställda på alla dessa platser. Bolagen omsätter tillsammans över 50 miljarder kronor där majoriteten går på export, vilket har effekter på hela rikets ekonomi. Att stötta dessa företag i omställningen är därför något som kan bidra till en ökad svensk tillväxt.

Projekt Smart kompetens 

Ett kompetenslyft för Sverige bygger vidare på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt för industrin, Smart kompetens. Läs mer och inspireras av tidigare resultat och berättelser: Projekt Smart kompetens >

Genomförda utbildningsinsatser och resultat

Genomförda utbildningsinsatser

Utbildningsiningsatser har genomförts inom en mängd olika områden. 33 % av alla genomförda utbildningsinsatser har skett inom Produktion och underhåll, 25 % inom Ledarskap och 21 % inom Förbättringsarbete och effektivisering. Nedan står projektets olika utbildningsområden:

 • Produktion och underhåll: Exempelvis Operatörsunderhåll, Digitalisering, förändringar, automatisering och självledarskap
 • Ledarskap: Exempelvis Leda utan att vara chef, Förändringsledning, Handledarutbildning, Leda på distans
 • Förbättringsarbete och effektivisering: Exempelvis Lean – Black Belt, Green Belt, Yellow Belt med mera
 • Digitalisering: Exempelvis Effektiv digital arbetsplats, kommunicera digitalt i teamet, avancerad programmering
 • Nätverk: Exempelvis Underhåll, produktion, HR/ledningsgrupp
 • Kultur: Exempelvis Kulturförändring, Interkulturella relationer, Inkluderande arbetsplats
 • Analys och utveckling: Exempelvis Affärsutveckling, Strategiutveckling, Dataanalys
 • Språk: Exempelvis Nybörjarsvenska för ingenjörer, Engelska, Franska
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Övrigt: Exempelvis Excel, Presentationsteknik, SharePoint

Resultat

Ett kompetenslyft för Sverige har tagit fram utbildningsinsatser har tagit fram och genomfört utbildningsinsatser för personer som är anställda inom industrin – både tjänstemän och kollektivanställda. Sammanlagt deltog 3 181 personer, varav 28 % kvinnor och 72 % män.

Över 78 000 utbildningstimmar har genomförts inom ett 80-tal olika utbildningsinsatser. Utbildningarna är anpassade utifrån det enskilda företagets specifika behov, samtidigt som de är baserade på den kompetens som efterfrågas för att kunna stärka industrin som helhet.

Målet att 80 % av deltagarna ska uppleva höjd kompetens har bedömts utifrån enkätsvaren från Nercias enkätundersökningar genom frågan "I vilken omfattning upplever du att utbildningen har gett dig högre kompetens som du har användning för i ditt arbete/yrkesroll?"

Den totala sammanställningen av enkätsvaren resulterade i värdet 4,01, på en skala mellan 1–5. Värdet 4,01 faller inom ramen för "Bra". Det innebär att 80,2 % av utbildningsdeltagarna upplever en höjd kompetens. Därmed är målet uppnått.

Önskar du ta del av slutrapporten för projektet? Kontakta emma.linnman@regionvastmanland.se

Deltagarröster

Så här har några av deltagarna i projektet sagt om insatserna:

"Utbildningarna har varit givande, men en förbättringspunkt hade varit att se till att företagen fortsätter att arbeta med lärdomarna även efter utbildningarna. Annars blir det lätt att man tappar och faller tillbaka i gamla mönster."

"Lärorikt och man började tänka på småsaker i vardagen."

"Jag är positivt överraskad över hur mycket jag har lärt mig under utbildningen. Dessutom har jag fått möjligheten att använda mig utav kunskapen i mitt arbete."

"Det har varit positivt att få nätverka med personer från andra företag med liknande roller och ta del av deras erfarenheter och utmaningar i vardagen samt se hur dessa problem hanterats. Det har varit givande att ta del av andra företags arbetssätt som en slags benchmarking."

 

Här kan du ta del av tidigare publicerade artiklar om projektet

Löpande under projektets gång har aktuella nyheter, reportage, intervjuer med mera skrivits för att dokumentera projektets resa.

Vad har deltagarna tyckt om utbildningsinsatserna? Hur har Uponor tagit sig an utmaningen om industrins omställning? Hur har projektledningen arbetat för att uppfylla projektmålen?

Ta del av artiklarna här >

 

 


Bild på Emma Linnman;

Emma Linnman

Projektledare
Bild på Chatarina Ståhl;

Chatarina Ståhl

Projektledare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English