Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ett kompetenslyft för Sverige

Spelplanen för svensk industri förändras. Syftet med projektet är att adressera förändring och stötta omställningen och förnyelsen i några av Sveriges största industriföretag. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Västmanländska industriföretag i nationellt kompetenslyft

För att kunna möta den förändring som sker inom industrin i och med digitalisering och nya tekniker krävs satsningar på kompetensutveckling. Tillväxten är starkt beroende av individens kompetens som möjliggör företagets utveckling och del i de globala värdekedjorna. Omställningen ställer stora krav på förändrad kompetens, såväl mjuka som hårda, för att möjliggöra investeringar i utrustning, produktionsprocesser och metoder samt utveckling av nya produkter, affärsmodeller och samarbeten. Företag som tidigare var lokala aktörer är nu globala och exporterar vilket gör att företagen bidrar till lokal tillväxt men också till Sveriges.

Projektet är ett samarbete mellan Region Västmanland, ABB, Hitachi ABB Power Grids, Bombardier, Northvolt, Westinghouse, Mälarenergi, Epiroc, Uponor, Kanthal och Systemair. Genom ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser för de anställda möjliggörs utveckling på arbetsmarknaden och stärker företagen i deras omställning. Projektet pågår mellan november 2019 och juni 2022.

Med finansiering från:

Projektets syfte och mål

Nyttoeffekter genom stark samverkan

Genom projektägarskap från Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan deltagande företag. Syftet är att stötta omställningen i industrin till följd av ny teknik och digitalisering, genom kompetensutveckling av anställda och samverkan mellan deltagande företag.

En samverkan mellan dessa företag ger unika möjligheter att både få kostnadseffektiv kompetensutveckling och att pröva arbetssätt som stöttar flera gruppers och företags omställning som en följd av ny teknik och digitalisering.

Genom att samla olika företags kompetenser och kapacitet att tillsammans jobba med omställning ser vi även att underleverantörer såväl som andra företag kommer kunna dra nytta av effekterna från projektet. Kraftsamlingen ger projektet möjlighet att sprida kunskap och erfarenhet på både regional och nationell nivå.

Tre arbetsområden

Utifrån de utmaningar som identifierats kommer projektet arbeta med tre områden där jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling integreras medvetet i samtliga områden. De tre arbetsområdena är:

  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Strategisk kompetensförsörjning

Mål och målgrupp

Målet är att genomföra ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser som stöttar personalen i tio olika företag i deras omställning. Målgruppen för projektet är anställda och chefer på de företag som kommer att delta i kompetensutvecklingsinsatser i projektet.

Totalt kommer över 10 000 personer, varav 25% kvinnor och 75% män, att delta i projektet.

Projektet ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv

Bara i Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer vilket motsvarar 27%. Industrin står för 54% av det samlade förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige, samtidigt som det gör flera mindre kommuner sårbara där dessa insatser räddar arbetstillfällen i industrin såväl som i det omkringliggande samhället. Så den regionala effekten är betydande.

Samtidigt sker insatserna i hela koncernerna vilket inbegriper ett antal arbetsställen runt om i Sverige, inklusive tusentals i Skellefteå och Ludvika. Projektet ger en nationell effekt genom de kompetenshöjande insatserna som direkt stärker deltagande företag och dess anställda på alla dessa platser.

I behovsanalysen som föregått ansökan har det identifierats ett massivt behov, och en vilja av företagen att avsätta personalens tid för att höja kompetensen. Projektet kommer inte kunna möta hela detta behov, men det ger en kickstart vidare till arbetet och skapar förutsättningar för långsiktig omställning hos personer och företag i industrin. Bolagen omsätter över 50 miljarder, där majoriteten går på export, vilket har effekter på Sverige som land. Projektet bidrar till att upprätthålla och öka denna export.

Bakgrund

Det sker en stor förändring för industriföretagen och den förflyttning i den globala värdekedjan som sker ställer nya krav på kompetens hos samtlig personal. Många satsningar har gjorts från regionalt håll för att stötta små- och medelstora företag i deras kompetensutveckling, men inte i de större. Detta projekt utgör därför ett viktigt komplement och vidareutveckling till andra satsningar.

Många faktorer spelar in för att företagens kompetensbehov ska kunna tillgodoses. Förutom kompetensutveckling inom ramen för befintligt anställda behöver omgivande samhälle vara en del av utvecklingen. Det handlar om att påverka samhällsstruktur, utbildningssystem, bostadsförsörjning och samverkan mellan olika nivåer och mellan olika parter av dessa. Här är Region Västmanland en stark och etablerad aktör vilket förstärks ytterligare med detta projekt.

Smart kompetens

Ett kompetenslyft för Sverige bygger på ett tidigare kompetensprojekt för industrin, Smart kompetens. Inspireras av tidigare resultat och berättelser från deltagande företag!

Projekt Smart kompetens >

För projektdeltagare

Du som deltar i ett kompetenslyft för Sverige har möjlighet att på arbetstid höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden och därmed bidra till Sveriges ökade konkurrenskraft. På ESF:s hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att vara deltagare i ett socialfondsprojekt.

ESF - Deltagarsida Socialfonden

Så här går det till

  1. Innan utbildningens startdatum kommer du få ett e-postmeddelande från Nercia Utbildning med dina inloggningsuppgifter till utbildningsportalen ”Mitt Nercia”.
  2. Logga in på utbildningsportalen i god tid innan utbildningen så att du hinner sätta dig in i eventuella förberedande uppgifter. I ”Mitt Nercia” hittar du allt om dina utbildningar.
  3. Du deltar i utbildningen och stärker din kompetens.
  4. Efter utbildningen kommer du få ett e-postmeddelande från Europeiska socialfonden (ESF) med dina inloggningsuppgifter till ESF:s aktivitetsportal.
  5. Logga in på ESF:s aktivitetsportal och intyga den tid som du lagt ner på utbildningen.

Mitt Nercia

Nercia Utbildning är upphandlad utbildningsleverantör för Ett kompetenslyft för Sverige. I "Mitt Nercia" hittar du vilka utbildningar du är anmäld till, utbildningsmaterial, länkar till e-utbildningar och kontaktuppgifter till utbildningsansvarig.

Mitt Nercia >

Intygande av tid

Ett kompetenslyft för Sverige finansieras delvis av de deltagande företagen i form av tid. Därför är det viktigt att du som har deltagit i en utbildning intygar din tid i ESF:s aktivitetsportal.

ESF - Aktivitetsportalen >

Hantering av personuppgifter

Region Västmanland, Europeiska socialfonden, SCB samt Nercia Utbildning behöver hantera deltagares personuppgifter för projektets finansiering samt statistik.

ESF- Hantering av personuppgifter >

Region Västmanland - Hantering av personuppgifter >

SCB - Hantering av personuppgifter >

Nercia - Integritetspolicy >


Bild på Emma Linnman;

Emma Linnman

Projektledare
Bild på Chatarina Ståhl;

Chatarina Ståhl

Projektkoordinator

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor