Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Självskattning – ett verktyg för att synliggöra kompetens

Genom att utvärdera din förmåga att utföra arbetsuppgifter kan du få en snabb överblick av dina yrkeskunskaper. Självskattning är ett bra verktyg för såväl individen som företaget.

Vad är självskattning?

Självskattning är en typ av inventering av den egna kompetensen. Det handlar om att uppskatta sina kompetenser inom ett visst yrke – eller generellt på arbetsmarknaden. Frågorna i Arbetsförmedlingens självskattningsformulär bygger på de krav som finns för olika yrken i Sverige och är till för att ge en bild av hur väl man anser sig kunna utföra vanliga uppgifter kopplade till yrket. Det är en kartläggning och ett underlag för att kunna arbeta vidare med den egna kompetensutvecklingen.

Varför ska man använda sig av självskattning?

Det finns flera fördelar med självskattning. För individens del kan självskattning öka engagemanget och ansvaret för den egna kompetensutvecklingen. Det blir konkret inom vilka områden man besitter hög kompetens och inom vilka områden man behöver utveckla sin kompetens. Kartläggningen synliggör också områden för framtida kompetensutveckling, för att hänga med och vara fortsatt gångbar på arbetsmarknaden.

För företagets del skapar självskattning en möjlighet att synliggöra den kompetens som finns inom organisationen. Det möjliggör också för arbetsgivaren att kunna se utvecklingen hos medarbetarna över tid. När medarbetaren har gått en utbildning är självskattning ett enkelt sätt att följa förflyttningen av kompetens – något som är av nytta både för företagets långsiktiga kompetensförsörjning och individens självförtroende och motivation.

För vem/vilka är självskattning bra?

Arbetsförmedlingen har självskattningsformulär för många olika yrken men även ett generellt formulär. Självskattning är alltså möjligt för alla att använda. Det är ett bra verktyg att använda då och då för att få en överblick över den egna utvecklingen och eventuella behov av kompetensutveckling. Självskattning är även bra för dig som ska söka nytt jobb eller är utrikesfödd och saknar formella arbetsgivarintyg eller erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden.

Tips till chefer: Låt alla dina medarbetare göra en självskattning innan varje medarbetarsamtal. På så sätt kan ni tillsammans följa individens utveckling över tid.

Här hittar du självskattningsformulär för besöksnäringen

Arbetsförmedlingen har tagit fram självskattningsformulär för en mängd olika yrken. Nedan hittar du direktlänkar till formulär för yrken inom besöksnäringen. Formulären uppdateras och utvecklas löpande. Om du vill vara säker på att du använder en uppdaterad version, gå direkt till Arbetsförmedlingens webbplats.

Självskattning administratör

Självskattning hotell

Självskattning kock

Självskattning konferenshotell

Självskattning lokalvård

Självskattning restaurang

Självskattning servering

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.