Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Två restaurangbiträden planerar i restaurangmiljö

Besökskraft 2020–2022

Vi har stärkt besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland genom satsningar på kompetensutveckling. Projekt Besökskraft har avslutats den 31 december 2022.

Tillsammans har vi stärkt besöksnäringen

Vi har mött besöksnäringens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Besökskraft har varit en satsning på kompetensutveckling av anställda på företag inom hotell och restaurang i Västmanland, Örebro län och Östergötland. Projektet har beviljats medel från Europeiska socialfonden och drivits av Region Västmanland tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland.

Beskrivning av satsningen

Besöksnäringsföretag från tre olika län har deltagit i projekt Besökskraft. Vi har tagit ett gemensamt grepp för att stärka anställda till att stå starkare på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen i besöksnäringen. Tillsammans har vi jobbat för en attraktiv bransch som fler vill jobba, utvecklas och göra karriär inom. Projektet har erbjudit kompetensutveckling till fler än 600 individer och pågått mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2022.

Mål med projektet

  • Stärkta individer med nya kompetenser: Vi har genomfört utbildningar inom medarbetarskap, ledarskap och yrkesspecifika utbildningar.
  • Stärkta organisationer med nya insikter, planer och rutiner: Vi har stärkt förmågan till strategisk kompetensförsörjning hos företagsledare och chefer inom besöksnäringen så att branschen bättre kan kompetensutveckla befintlig personal och ta emot ny arbetskraft.
  • Stärkt bransch med stöd för livslångt lärande: Vi har arbetat för en bättre samverkan mellan besöksnäringen och de regionala utvecklingssystemen.

Deltagande företag

  • Västmanland: Färna herrgård, The Steam Hotel, ACC Meetings & Events, Aros Congress Center Holding AB, Plaza Hotel, Elite Stadshotellet Västerås, Sala Silvergruva, Orresta Golf & Konferens, Gillet 6 (Jernvägen i Sala AB)
  • Örebro län: Conventum, Elite Stadshotellet Örebro, Loka Brunn, Gustavsvik Resort
  • Östergötland: Vadstena Klosterhotel, The Lamp Hotel, Östgöta Kök, Rimforsa Strand, Hotell Sommarhagen, Söderköpings Bio

Resultat – tre effektmål

Projektets resultat har uppnåtts genom arbetet med tre uppsatta effektmål.

Effektmål 1: En stärkt ställning på arbetsmarknaden för individer inom besöksnäringen: För effektmål 1 har utbildning använts som verktyg. Här har sammanlagt 22 företag deltagit i projektet. En del företag har varit med ända från projektets uppstart, fram till avslutsfasen. Andra företag har varit med från början, men valt att avsluta under projektets gång. En del företag anslöt först i senare fas, under hösten 2022. Sammanlagt har 753 deltagare deltagit på erbjudna kurser. Av dessa har 546 varit unika individer. Sammanlagt har 20 kurser startats, men till antalet har kursstarterna varit 58. Flera kurser har alltså gått flera gånger på grund av ett stort intresse. Utbildningarna har under projektets gång varierat på grund av företagens olika behov. Utbildningsinsatserna har sammanlagt samlat ihop 9 426 utbildningstimmar.

Effektmål 2: En stärkt förmåga till strategisk kompetensförsörjning hos företagsledare och chefer inom besöksnäringen: Till följd av pandemin i projektets uppstartsfas, inleddes arbetet med effektmål 2 under ett digitalt gränssnitt. Detta i form av så kallade kompetensevent. När restriktionerna lättades under 2022, fortskred arbetet med fördjupande dialoger och workshoppar, både digitalt och fysiskt. Under åren anordnades 12 event och workshoppar. Över 400 deltagare deltog på de digitala eventen, medan 125 deltagare deltog i de fördjupande dialogerna och workshopparna. Deltagarna har varit företag, skolor och främjande aktörer. Utifrån aktiviteterna skapades en handbok i strategisk kompetensförsörjning. Handboken innehåller samlade idéer, mallar och verktyg som använts i projektet och som kan användas från strategisk nivå, till individnivå.

Du hittar handboken här (Tillgänglighetsanpassad 230129) >

Effektmål 3: En stärkt samverkan mellan besöksnäringen och de regionala utbildningssystemen: Under effektmål 3 präglades arbetet av dialoger, kartläggning och workshoppar. Fokus har varit på fyra delmål: Att inventera och synliggöra utbildningar som finns för branschen; Att kartlägga regionala mötesplatser och arenor för samverkan i de olika länen; Att anordna event för att synliggöra goda exempel på modeller för samverkan inom branschen; Att framta ett förslag på långsiktig struktur för regional samverkan mellan skola och näringsliv. Genom dialoger med aktörer i regionerna framkom fyra olika drömscenarion – önskemål från både skola och näringsliv: Hållbar och långsiktig samverkansstruktur och partnerskap; Ökad kunskap och kommunikation om och med varandra; Gemensamma initiativ för att öka branschens attraktionskraft; Högre engagemang i och utvecklingen av befintliga mötesplatser och utbildningar. Av detta framkom idén om en samverkansplattform med en intermediär, det vill säga en övergripande aktör i en nätverksgrupp, som möjligen skulle kunna driva frågan vidare på lokal- och regionalnivå. 

Projektledningen har vidare gett fram ett förslag på samverkan till våra regioner som har varit med i projektet för att komma vidare med informationen som samlats in under det här projektet. Det finns en önskan från deltagarna som varit med i de nämnda samverkansworkshoppana att någon fortsätter att ta vid i arbetet.

Handbok för strategisk kompetensförsörjning

Utifrån arbetet med Effektmål 2 skapades en handbok för strategisk kompetensförsörjning till projektets deltagande företag. Handboken innehåller samlade idéer, mallar och verktyg som använts i projektet och som kan användas från strategisk nivå, till individnivå.

Vi hoppas att handboken kommer vara till nytta, även efter projektavslut – och för ännu fler aktörer inom besöksnäringen. Ta del av handboken och sprid den gärna vidare!

Du hittar handboken här (Tillgänglighetsanpassad 230129) >

Film om Besökskraft

En film om projektet producerades för att lyfta företagen som valde att vara med och satsa på det projektet ville erbjuda. I filmen berättar företagen vad de har att säga om projektet, vilka effekter projektet har skapat och vilka kunskaper företagen har fått med sig genom att delta.

 

Artiklar och deltagarnas berättelser om projektet

Löpande under projektets gång har aktuella nyheter om projektet och deltagarnas berättelser publicerats för att dokumentera projektes resa.

Ta del av tidigare nyheter om projektet >

Ta del av berättelser från projektets deltagare >

Kontakt i ditt län

Projektledare Västmanland

Sara Collin, Handelskammaren Mälardalen
E-post: sara@handelskammarenmalardalen.se

Projektledare Östergötland

Sara Collin, Handelskammaren Mälardalen
E-post: sara@handelskammarenmalardalen.se

Projektledare Örebro län

Pauline Hildingsson, Handelskammaren Mälardalen
E-post: pauline@handelskammarenmalardalen.se

Med finansiering från Europeiska socialfonden

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png


Kontakt

Bild på Anna Wahlgren;

Anna Wahlgren

Utvecklingsledare
021-48 18 565

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.