Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lärare i klassrum, elever sitter i bänkar.

Kompetensförsörjning

Snabb teknisk utveckling, ökad internationalisering samt högre krav från kunder kring komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär nya kompetenskrav i näringslivet och offentlig sektor. Vi arbetar med flera insatser för långsiktig kompetensförsörjning och det livslånga lärandet i länet.

Kompetensutveckling i länet

Inom offentlig sektor – skola, vård och omsorg och andra delar – finns det framöver stora utmaningar att säkra tillgången till utbildad personal för att möta förändrade behov, till exempel som en följd av en åldrande befolkning. Därför är den regionala effekten av att säkra rätt kompetens och livslångt lärande betydande. Det sker genom kompetensutveckling hos de som redan jobbar och attraktion av personer till länet, men det innebär också ett aktivt arbete med att se så alla får en grund i skolan. Förutom skolan krävs idag olika former av kompetensutveckling, genom yrkeshögskola, vidareutbildning på högskolan, genom teknikcollege, eller i andra former där individens såväl som organisationens förmåga att lyfta sin kompetens utvecklas långsiktigt. Så säkrar vi en fortsatt tillväxt och sysselsättning. 

 imagezhnq9.png      EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Validering

Effektiva strukturer för validering främjar den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom validering ökar möjligheterna att ta tillvara på den kompetensreserv som finns i länet, det vill säga kompetens som anställda och arbetssökande redan har men som i dagsläget inte är synliggjord och erkänd. Region Västmanland har påbörjat ett utvecklingsarbete med att samverka med berörda aktörer kring validering. Detta för att starta byggandet av en regional struktur för validering i Västmanland.

Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden. Därför är det viktigt att samverka för att kunna komplettera varandra. Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala näringslivet involveras i samverkansarbetet. Man kan också se att regionala strukturer för validering bidrar till ett likvärdigt, tillgängligt och sammanhållet nationellt system för validering.

Vad innebär validering?

Med validering kan en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, synliggöras och bekräftas så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning. Genom en kvalitetssäker valideringsprocess får en person papper på sin kunskap och kompetens och ges rätt förutsättningar i förhållande till aktuella krav på arbetsmarknad och inom utbildning.

Validering kan handla om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden (exempelvis integrationsarbete)

Integration och kompetensförsörjning

Det görs många olika insatser i länet för att arbeta med nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det finns en särskild stor potential i att fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete. På Region Västmanland samarbetar vi med en rad offentliga och privata aktörer för att synliggöra de insatser som görs i länet. Tillsammans gör vi också olika kartläggningar, utvecklar metoder och projekt som stärker integrationen. 

Industrins kompetensförsörjning

Industrins framtida kompetensbehov är stort. Industrin står inför stora utmaningar då den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin. För att hantera omställningen och stå konkurrenskraftiga även i framtiden är kompetensutveckling avgörande. 

I Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer vilket motsvarar 27% av arbetskraften, och den står för 54% av förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige.  

Industriföretag är oftast medvetna om de allt större kompetenskraven men är mer osäkra hur arbetet med kompetensutveckling ska göras strategiskt och vilken kompetens som behövs när kompetensområdena är nya.  

För att adressera dessa utmaningar drivs Smart kompetens i industrin vilket är en gemensam satsning mellan näringslivet och det offentliga – för att stärka framtidens industri. I Västmanland genomför mer än 20 företag kompetensutvecklingsinsatser bland personalen. Sammantaget erbjuds kompetensutvecklingsinsatser för cirka 70 olika industriföretag i länen i Östra Mellansverige: Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Region Östergötland driver projektet tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. 

Pågående projekt


Kontakt

Bild på Anna Wahlgren;

Anna Wahlgren

Utvecklingsledare
021 - 4818565
Bild på Anette Jonsson;

Anette Jonsson

Utvecklingsstrateg
021 - 4818283
Bild på Charlotta Larspers;

Charlotta Larspers

Projektledare län

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor