Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lärare i klassrum, elever sitter i bänkar.

Kompetensförsörjning

Snabb teknisk utveckling, ökad internationalisering samt högre krav från kunder kring komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär nya kompetenskrav hos medarbetare.

Kompetensutveckling i länet

Den regionala effekten av att säkra rätt kompetens och livslångt lärande är betydande. Det sker genom kompetensutveckling hos de som redan arbetar och av att vi är ett län som är attraktivt att arbeta i det innebär även ett aktivt arbete med att se arbeta för att alla får grund- och gymnasiekompetens. För att möta den tekniska utvecklingen krävs det idag olika former av kompetensutveckling, genom folkhögskola, yrkeshögskola, vidareutbildning på högskola/universitet, genom teknikcollege, eller i andra former där individens såväl som organisationens förmåga att lyfta sin kompetens utvecklas långsiktigt. Så säkrar vi en fortsatt tillväxt och sysselsättning. Region Västmanland arbetar med flera insatser för långsiktig kompetensförsörjning och för det livslånga lärandet i länet.

 imagezhnq9.png      EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Validering

Effektiva strukturer för validering främjar den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom validering ökar möjligheterna att ta tillvara på den kompetensreserv som finns i länet, det vill säga kompetens som anställda och arbetssökande redan har men som i dagsläget inte är synliggjord och erkänd. Region Västmanland har påbörjat ett utvecklingsarbete med att samverka med berörda aktörer kring validering. Detta för att starta byggandet av en regional struktur för validering i Västmanland.

Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden. Därför är det viktigt att samverka för att kunna komplettera varandra. Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala näringslivet involveras i samverkansarbetet. Man kan också se att regionala strukturer för validering bidrar till ett likvärdigt, tillgängligt och sammanhållet nationellt system för validering.

Vad innebär validering?

Med validering kan en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, synliggöras och bekräftas så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning. Genom en kvalitetssäker valideringsprocess får en person papper på sin kunskap och kompetens och ges rätt förutsättningar i förhållande till aktuella krav på arbetsmarknad och inom utbildning.

Validering kan handla om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden (exempelvis integrationsarbete)

Integration

Det görs många olika insatser i länet för att arbeta med nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det finns en särskild stor potential i att fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete. På Region Västmanland samarbetar vi med en rad offentliga och privata aktörer för att synliggöra de insatser som görs i länet. Tillsammans gör vi också olika kartläggningar, utvecklar metoder och projekt som stärker integrationen. 

Pågående insatser och projekt


Kontakt

Bild på Anna Wahlgren;

Anna Wahlgren

Utvecklingsledare
021 - 4818565
Bild på Anette Jonsson;

Anette Jonsson

Utvecklingsstrateg
021 - 4818283
Bild på Charlotta Larspers;

Charlotta Larspers

Projektledare län

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor