Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En person pratar i telefon medan kollega antecknar.

Utveckla socialt företagande i Västmanland

Socialt företagande och samhällsentreprenörer lyfts allt oftare fram som nödvändiga för att lösa komplexa utmaningar i samhället på nya okonventionella sätt. Projektet är inriktat på att stödja utvecklingen av socialt företagande i Västmanland.

Beskrivning av satsningen

Länets sociala företag och sociala innovationer löser samhällsutmaningar och bidrar därigenom till ett socialt hållbart Västmanland och samhälle. Under 2018 genomförde Region Västmanland en förstudie om socialt företagande i Västmanland där ett flertal insatsområden för att utveckla socialt företagande i länet identifierades. Prioriterade områden är att:

  • öka kunskapen om sociala företag hos offentliga organisationer
  • visa på att sociala företag kan drivas affärsmässigt och är ekonomiskt stabilt
  • inspirera fler till framgångsrikt socialt företagande

Projektet Utveckla socialt företagande baseras på förstudien och syftar till att öka kunskapen om socialt företagande och samhällsentreprenörskap och förbättra stödstrukturen och möjligheterna för sociala företag att göra affärer med offentlig sektor och övrigt näringsliv. Detta för att de sociala företagen i Västmanland ska ha bättre möjligheter att bidra till en hållbar tillväxt i länet.

Projektet drivs tillsammans med Coompanion Västmanland och Västerås Science Park under åren 2019 och 2020 och har ekonomiskt stöd från Tillväxtverket.

Vad är socialt företagande?

Sociala företag kan ha olika affärsidé, drivas i olika företagsformer och verka inom många olika branscher. Ett socialt företag kan till exempel vara ett café, en butik, en festival eller ett nätverk. Det sociala företag har gemensamt är drivkraften att hitta lösningar på samhällsutmaningar.


Sociala företag och de som driver dem, så kallade samhällsentreprenörer, är en viktig del i utvecklingen av ett inkluderande och hållbart samhälle. Även om sociala företag genererar både sociala och finansiella värden, är deras främsta mål att skapa nytta för människa och samhälle. Ett socialt företag kan vara allt från ideella föreningar och kooperativ till start-ups och upplevelseföretag. Exempel på samhällsnytta som sociala företag skapar kan vara att de bidrar till en bättre miljö genom att ta vara på matsvinn, att de genom att främja fysisk aktivitet bidrar till folkhälsan eller att de genom att erbjuda jobb till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden bidrar till mindre arbetslöshet och utanförskap.

Tre kännetecken för sociala företag

  • Verksamheten är ett medel för att lösa samhällsutmaningar
  • Resultat mäts först och främst i samhällsnyttiga mål
  • Det mesta av vinsten återinvesteras i verksamheten

Utmaningen för sociala företag
Sociala företag upplever ofta fler hinder gällande till exempel finansiering och räckvidd än vad traditionella företag gör. Det kan ha att göra med att offentlig sektor, rådgivare och potentiell marknad ofta saknar kunskap om socialt företagande och den samhällsnytta som skapas. Det kan också ha att göra med att sociala företag är organiserade i olika företagsformer, vilket gör att de sällan passar in nuvarande system och finansieringsformer.

Nationellt arbete för att främja socialt företagande
Regeringen har tagit fram en strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag. Över hela landet pågår insatser för att utveckla och sprida kunskap om samhällsentreprenörskap och för att offentlig sektor ska göra affärer med sociala företag i större grad. Målet är att sociala företag bättre ska kunna delta i att lösa samhällsutmaningar och att de ska ses som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.


Kontakt

Bild på Karin Julia Martinsson;

Karin Julia Martinsson

Projektledare
021 - 4818251

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor