Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Omställning Västmanland

Stärker förmågan att arbeta för en hållbar utveckling av näringslivet i Västmanland.

Hållbar utveckling av näringslivet

Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition från regeringens sida. Som ett led i att förverkliga de ambitionerna driver vi i Region Västmanland projektet Omställning Västmanland. Genom projektet stärker och utvecklar vi arbetet med hållbar utveckling i näringslivet i regionen. Vi gör det genom att bygga upp en plattform där vi samlar styrning och stöd, bygger och sprider kunskap och engagemang och öppnar upp arenor för dialog kring hållbar utveckling i näringslivet. Projektet genomförs i samverkan med länets näringslivsfrämjande aktörer och löper från våren 2020 till september 2022.

Om projektet

Fyra insatsområden

För att stärka förmågan att arbeta för en hållbar utveckling av näringslivet i Västmanland genomförs insatser både på strategisk och operativ nivå. Stor tonvikt ligger på samverkan med det näringslivsfrämjande systemet och på att bygga kunskap och utveckla metoder och arbetssätt för att integrera hållbarhet i näringslivet.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Agenda 2030 är grundpelare i arbetet. Hållbarhet ska integreras i sin helhet, dvs miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Projektet är indelat i fyra insatsområden som genomförs som fyra delprojekt, men med samma övergripande syfte.

Insatsområde 1: Regional plattform för omställning
Vi bygger upp en regional plattform för omställning i Västmanland. Plattformen kommer skapas utifrån näringslivets behov av stöd för att kunna ställa om till att arbeta ännu tydligare mot en hållbar utveckling. Här samlar vi kunskap och stöd, goda exempel och verktyg som är användbart i omställningen. Kontakt: Maria Lidberg

Insatsområde 2: Hållbarhetssäkrad styrning
Vi hållbarhetssäkrar Region Västmanlands näringslivsstrategi så att hållbarhet finns med som en röd tråd i styrning och insatser. Kontakt: Erik Asph Hennerdahl

Insatsområde 3: Hållbarhetssäkrad finansering
Vi hållbarhetssäkrar regionens finansiering, dvs. företagsstöd, projektmedel, kommersiell service inklusive Sammanhållningspolitiken (ERUF). Kontakt: Pernilla Conley Pettersson

Insatsområde 4: Övergripande omställningsarbete
Vi samverkar med Tillväxtverket och andra regioner i syfte att skapa synergier, ta del av goda exempel och testa verktyg och metoder i projektets olika delar. Kontakt: Maarit Nurkkala

Mål med projektet på lång sikt

  • Ökad kännedom och användning av stöd för arbetet med integrering av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i det ordinarie tillväxtfrämjande arbetet.
  • Ökad hållbar tillväxt i länet med stöd utifrån en hållbarhetssäkrad näringslivsstrategi och användningen av 1:1 medel.
  • Ökad andel underrepresenterade grupper tar del av 1:1 medel.
  • En förstärkt samlad kompetens och förmåga att arbeta med hållbar utveckling som helhet i det regionala tillväxtarbetet.

Samverkan

Som aktör i det näringslivsfrämjande systemet eller i näringslivet i regionen är du varmt välkommen att höra av dig för att prata om hur vi kan samverka i projektet. Vi kommer också under projektets gång att bjuda in till ett antal träffar.

Vill du veta mer om projektet eller prata om hur vi kan samverka? Har du goda exempel du vill att vi tar med in i arbetet? Kontakta projektledare Maria Lidberg för mer information.

Behovsanalys: hållbarhet i det företagsfrämjande systemet

Hur ser den hållbara utvecklingen ut i Västmanlands län? Under hösten/vintern 2020 genomfördes en behovsanalys över läget i länet. Syftet med behovsanalysen var att få en djupare förståelse av de näringslivsfrämjande aktörernas nuläge avseende om och på vilket sätt hållbarhetsfrågor är del av den näringslivsfrämjande verksamheten, samt vad aktörerna behöver för att hållbarhet ska få ett starkare genomslag i det företags- och tillväxtfrämjande arbetet.

De konkreta frågeställningarna i analysen var:

  • Hur och i vilken omfattning arbetar aktörerna utifrån hållbarhetsmål i sin företagsfrämjande verksamhet idag?
  • Vad ser aktörerna att de behöver i form av stöd för att hållbarhetsfrågor ska bli en integrerad och naturlig del av den företagsfrämjande verksamheten, lokalt och regionalt?
  • Vad kan Region Västmanland göra för att stödja aktörerna i detta?

Läs rapporten på webben här >

Eller ladda ner rapporten Hållbar utveckling i det företagsfrämjande systemet.pdf


Bild på Maria Lidberg;

Maria Lidberg

Projektledare
Bild på Pernilla Pettersson;

Pernilla Pettersson

Näringslivsutvecklare
021 - 4818274
Bild på Erik Hennerdal;

Erik Hennerdal

Näringslivsutvecklare
021 - 4818033

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.