Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Kvinna köper must av en handlare i gårdsbutik

Omställning Västmanland

I projektet Omställning Västmanland stärker och utvecklar vi förmågan att integrera hållbarhetsperspektiven i näringslivsutvecklingen i regionen.

Hållbar utveckling av näringslivet

Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition från regeringens sida. Som ett led i att förverkliga de ambitionerna driver vi i Region Västmanland projektet Omställning Västmanland. Genom projektet stärker och utvecklar vi arbetet med hållbarhet i näringslivsutvecklingen. Vi gör det genom att bygga upp en plattform där vi samlar styrning och stöd, bygger och sprider kunskap och engagemang och öppnar upp arenor för dialog kring hållbar utveckling i näringslivet. Projektet genomförs i samverkan med länets näringslivsfrämjande aktörer och löper från våren 2020 till maj 2023.

Träffpunkt hållbarhet

I Träffpunkt hållbarhet diskuterar vi relevanta hållbarhetsfrågor för näringslivsutvecklingen i länet. Här hittar du information om kommande träffar och dokumentation från genomförda träffar.

Om projektet

Fyra insatsområden

Insatser görs både på strategisk och operativ nivå och stor tonvikt ligger på samverkan med det näringslivsfrämjande systemet och på att bygga kunskap och utveckla metoder och arbetssätt för att integrera hållbarhet i näringslivsfrämjandet. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Agenda 2030 är grundpelare i arbetet. Hållbarhet ska integreras i sin helhet, dvs miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Projektet är indelat i fyra insatsområden som genomförs som fyra delprojekt, men med samma övergripande syfte.

Insatsområde 1: Samverkan och lärande inom det näringslivsfrämjande systemet i länet
Vi bygger upp en regional plattform för omställning i Västmanland. Vi utgår från näringslivets behov av stöd för att kunna ställa om till att arbeta ännu tydligare mot en hållbar utveckling. Genom forum för samtal och lärande samlar och sprider vi kunskap, goda exempel och verktyg som är användbara i omställningen. Kontakt: Maria Lidberg

Insatsområde 2: Hållbarhetssäkrad styrning
Vi hållbarhetssäkrar Region Västmanlands näringslivsstrategi, Affärsplan Västmanland, så att hållbarhet finns med som en röd tråd i styrning och insatser. Kontakt: Erik Asph Hennerdahl och Maria Folkesson

Insatsområde 3: Hållbarhetssäkrad finansiering
Vi hållbarhetssäkrar regionens finansiering, dvs. företagsstöd, projektmedel, kommersiell service inklusive Sammanhållningspolitiken (ERUF). Kontakt: Pernilla Conley Pettersson

Insatsområde 4: Övergripande omställningsarbete
Vi samverkar med Tillväxtverket och andra regioner i syfte att skapa synergier, ta del av goda exempel och testa verktyg och metoder i projektets olika delar. Kontakt: Maria Lidberg


Mål med projektet på lång sikt

  • Ökad kännedom och användning av stöd för arbetet med integrering av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i det ordinarie tillväxtfrämjande arbetet.
  • Ökad hållbar tillväxt i länet med stöd utifrån en hållbarhetssäkrad näringslivsstrategi och användningen av 1:1 medel.
  • Ökad andel underrepresenterade grupper tar del av 1:1 medel.
    En förstärkt samlad kompetens och förmåga att arbeta med hållbar utveckling som helhet i det regionala tillväxtarbetet.

Samverkan

Som aktör i det näringslivsfrämjande systemet eller i näringslivet i regionen är du varmt välkommen att höra av dig för att prata om hur vi kan samverka i projektet. Håll även utkik efter våra öppna träffar Träffpunkt Hållbarhet, där vi utforskar aktuella hållbarhetsteman som är viktiga för näringslivsutvecklingen i länet.

Vill du veta mer om projektet eller prata om hur vi kan samverka? Har du goda exempel du vill att vi tar med in i arbetet? Kontakta projektledare Maria Lidberg för mer information.


Bild på Maria Lidberg;

Maria Lidberg

Projektledare
Bild på Pernilla Conley;

Pernilla Conley

Näringslivsutvecklare
021 - 4818274
Bild på Erik Hennerdal;

Erik Hennerdal

Näringslivsutvecklare
021 - 4818033
Bild på Maria Folkesson;

Maria Folkesson

Näringslivsutvecklare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.