Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Till innehåll
Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Affärsplan Västmanland

Vår affärsplan för utveckling av länets näringsliv, hållbar tillväxt och smart specialisering utgår från Västmanlands regionala utvecklingsstrategi.

En regional affärsplan

Västmanland är ett innovativt och entreprenöriellt län med världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer. Men vi behöver fortsätta satsa framåt för att leva upp till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. I spåren av covid-19 och med stora samhällsutmaningar som klimat, miljö, arbetslöshet och digitaliseringen av näringslivet är värdet av ett samlat regionalt näringslivsarbete stort. På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete med en gemensam regional affärsplan.

Remiss och följebrev

Ladda ner följebrevet till remissversionen av Affärsplan Västmanland 2030 här

Ladda ner remissversionen av Affärsplan Västmanland 2030 här

Ladda ner Västmanlands regionala utvecklingsstrategi här

Hur behandlas synpunkterna?

Vi i Region Västmanland sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna som kan lämnas till och med den 31 oktober 2021. Efter remissperioden utarbetas en ny version av affärsplanen som sedan kommer att beslutas av regionstyrelsen.

Om Affärsplan Västmanland

Vi i Region Västmanland har med utgångspunkt i Västmanlands regionala utvecklingsstrategi 2030 arbetat fram ett förslag till Affärsplan Västmanland 2030. I affärsplanen konkretiserar vi de delar i den regionala utvecklingsstrategin som rör näringslivsutveckling, tillväxt och smart specialisering. Syftet är att ge en riktning för de insatser som genomförs av olika organisationer i länet för att våra entreprenörer och företag ska kunna växa på ett hållbart sätt. Målet är att Västmanland ska utvecklas som ett län i framkant som adresserar viktiga samhällsutmaningar.

Hänger ihop med regionala och nationella strategier

Affärsplan Västmanland utgår från länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och kopplar även an till den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som pekar ut hur vi – Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt län. Affärsplanen revideras i samband med att den regionala utvecklingsstrategin revideras, vilket sker en gång per mandatperiod.

Om processen

Den nya affärsplanen som sträcker sig till år 2030 har arbetats fram i samverkan med länets näringslivsfrämjande aktörer, kommunernas näringslivsenheter, lärosäten och näringslivet under hösten 2020 och våren 2021.  

Målet är att ta fram en handlingsinriktad plan som fokuserar på insatser som ökar Västmanlands attraktions- och konkurrenskraft. Planen ska tydliggöra prioriterade insatser som bidrar till måluppfyllnad i länets regionala utvecklingsstrategi och vara ett verktyg för lärande och uppföljning.

Process

I processen har det ingått flera workshops med olika teman och fokusfrågor: 

  • Nuläge och börläge med tema: omställning och förändringskraft, entreprenöriell kultur, innovativ tillväxt och smart specialisering 
  • Digitalisering och hållbarhet
  • Insatser och aktiviteter med tema: attraktion, digitalisering, hållbarhet, entreprenörskap, innovation, internationalisering, kompetensförsörjning, smart specialisering och innovationsekosystemet. 
  • Värdegrund och kultur 

Affärsplanen är ute på remiss hos berörda aktörer och samverkansparter i länet under september och oktober 2021. Målsättningen är att ha en beslutad och klar affärsplan till årsskiftet 2021/2022.


Kontakt

Bild på Christer Alzén;

Christer Alzén

Verksamhetschef
Bild på David Lundgren;

David Lundgren

Regional utvecklingsstrateg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.