Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinna arbetar i verkstad.

Näringslivsutveckling

Vi arbetar med länets näringslivsutveckling och kompetensförsörjningsfrågor i syfte att främja hållbar regional tillväxt och stärka länets attraktion nationellt och internationellt.

Vårt uppdrag

Vi tar fram strategier för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning och samordnar insatser i länet. Arbetet har ett tydligt hållbarhetsfokus, dvs utvecklingen ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Insatser görs såväl med eget arbete som med olika former av ekonomiska stöd, både riktat direkt till företag och till olika utvecklingsprojekt. Då projekt finansieras försöker vi få så stor uppväxling mot annan finansiering som möjligt, bland annat strukturfondsmedel från EU. Insatserna riktar sig till små och medelstora företag i hela kedjan från att skapa intresse för entreprenörskap, till nyföretagande, innovation, koppling till forskning, tillväxt, internationalisering, etc. Insatser görs också för att förbättra kompetensförsörjningen i företag och offentlig sektor i länet och för att ge goda förutsättningar för företag att utvecklas – och därmed även ökad attraktivitet för etablering av företag.

Några aktuella projekt

Vår vision

I Västmanland år 2030 ska företag och entreprenörer uppleva att det finns en positiv kultur och inställning till företagande, samt en vilja och förmåga att stötta deras utveckling hos offentliga och privata aktörer. Fler kvinnor och män har valt att starta företag inom olika branscher och har likvärdiga förutsättningar. Vi har ett stärkt näringsklimat som har lyft länets attraktionskraft och fler nationella och internationella företag har valt att etablera sig i Västmanland. Ett hållbart näringsliv och offentlig sektor omfattar nya och hållbara finansierings- och affärsmodeller, organisationsstrukturer samt en god och hållbar arbetsmiljö med ett tydligt uppfyllande av Agenda2030-målen.

Kontakt

Bild på Christer Alzén;

Christer Alzén

Verksamhetschef

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor