Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studenter i bibliotek.

Litteraturen som konstform

Litteraturen är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande och ger den som läser tillgång till ett rikt språk. Språk och litteratur är en grundläggande förutsättning för demokrati och yttrandefrihet.

Vårt uppdrag

I den litterära infrastrukturen ingår i första hand upphovspersonerna, de som är verksamma inom ”ordkonstområdet” så som författare, dramatiker och översättare. Region Västmanland stödjer utvecklingen för att synliggöra litteraturen i Västmanland.

Goda förutsättningar för professionella kulturskapare

Sedan juni 2019 finns ett uppdrag till en kulturutvecklare inom litteratur att stärka litteraturen som konstform och de litterära aktörernas förutsättningar i Västmanland. Professionella kulturskapare ska ges goda förutsättningar att bo, verka och utvecklas i Västmanlands län.

Berättelser från Västmanland

Vi vill utveckla arenor för eget skrivande och mer skapande för i synnerhet barn och unga i samarbete med kommunerna och folkbiblioteken. Det kan till exempel vara aktiviteter för talangutveckling, inspirationsdag för barn- och ungdomslitteratur samt arenor för eget skrivande. Under 2020 har den regionala kulturskolan i Västmanland startat en online-utbildning i skrivande för unga 11–19-åringar i Västmanland. En novelltävling för unga vuxna i samarbete mellan Region Västmanland och VLT/MittMedia genomfördes sommaren 2020 och är planerad att vara årligen återkommande.

För att ge litteraturen status som en egen konstform är det viktigt att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner, exempelvis genom att låta allmänheten möta författare, arrangera litteraturfestival och uppmärksamma läsarna. Det kan också innebära informationsspridning som stärker och gynnar litteraturen som konstform.

Kulturlabbet

Kulturlabbet/ord/konst/film är en mötesplats för konstformerna litteratur, konst och film, en dynamisk träffpunkt med kurser, workshops och föreläsningar. Vi rör oss mellan det globala och lokala. Tar stora generella grepp och borrar in oss i detaljer. Vi väcker frågor och skapar debatt. Kulturlabbet är ett labb, en plats att pröva nya tankar, en kreativ hubb och verkstad.

Omställningsberättelser

Omställningsberättelser är ett samarbete mellan Region Västmanland och Lunds universitet – en samlingsplats som verkar i det offentliga, digitalt och fysiskt, på olika platser och i olika skepnader. Vi arbetar för att lyfta berättelser om klimatförändringar och ge dem plats i det offentliga samtalet. Genom att berätta delar vi med oss av upplevelser, mätningar – kunskap i alla dess former men vi skapar också en känsla av samhörighet och erbjuder ett forum för samtal bortom katastrofbilder och enkla lösningar. Vi vill använda berättandets kraft inte bara för att kommunicera forskning och annan kunskap om klimatförändringarnas effekter och omställningens möjligheter utan också för att mobilisera engagemang för omställning.  

Det huvudsakliga syftet med Omställningsberättelser är att motivera människor att formulera sina egna tankar om klimatförändringarna, att skapa utrymme för reflektion och engagemang. Detta gör vi genom att vi är ett sammanhang där berättelser blir till genom konstnärlig gestaltning och bearbetning. Vår plattform blir på så sätt en megafon för de som vill att andra ska höra deras berättelser. 

Utlysning av stöd till konstnärlig metodutveckling i en tid av omställning

Är du konstnär och nyfiken på att utvecklas tillsammans med konstnärer från andra konstområden? Nu söker vi professionella utövare från alla konstfält som är verksamma i Västmanland och vill ingå i Omställningsberättelsers konstnärsgrupp under perioden oktober 2020 – april 2021. Konstnärsgruppen får möta klimatforskare och föreläsare och utveckla sina konstnärliga processer genom workshops, labb och löpande träffar. Deltagarna arvoderas för sin medverkan.

Mer information om utlysningen

Omställningsberättelsers konstnärsgrupp

Hösten 2020 gjordes en utlysning till Omställningsberättelsers konstnärsgrupp. Under perioden oktober 2020 – april 2021 kommer fyra workshop-tillfällen genomföras tillsammans med kulturinkubatorn Transit.

Tanken är att undersöka hur en konstnärsdriven utveckling kan ta form och synliggöra den kunskap och kompetens som ryms inom den konstnärliga erfarenheten. Vi vill undersöka vad som är möjligt att åstadkomma med armlängds avstånd. Och utforska vad som händer om man låter konsten vara en kompetens i framkant inom den regionala utvecklingen.

 

Konstnärsgruppen:

Amanda Billberg, koreograf och danskonstnär
Johanna Byström Sims, konstnär
Erika Hallström, filmare och dokumentär berättare
Dougald Hine, författare
Sven Olov Karlsson, författare och journalist
Sarah Wallengren, konstnär,
Angelica Öhrn, författare


Helena Öberg Carlsson

Kulturutvecklare

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor