Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två barn ligger i en soffa, det ena barnet läser ur en bok för det andra barnet.

Läsfrämjande

Alla människor behöver kunna läsa själv, lyssna på eller bli läst för. Det är viktigt att ha tillgång till litteratur, samhällsinformation och berättelser i en form som passar för var och ens personliga förutsättningar. Alla behöver ett språk för att kunna delta i det demokratiska samhället.

Det läsfrämjande uppdraget

Att arbeta läsfrämjande betyder ytterst att göra läsare av läskunniga och öppna vägar till litteraturen för de som inte läser. Det innebär också att öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar och ge fler människor möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur. I det läsfrämjande arbetet ingår även att ta bort hinder för läsning, skapa lust för läsande och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar med att stödja folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning.  Vi främjar samverkan med de professioner som möter människor i behov av läsfrämjande aktiviteter. Särskilt prioriterat är att arbeta med barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna eller som har ett annat modersmål än svenska.  

Vi stöttar folkbiblioteken genom kompetensutveckling och inspiration. Vi bidrar till att utveckla och testa metoder för att stärka läsandet, berättandet och skrivandet i länet. Vi samordnar nätverk och möjliggör möten som leder till kontakter, sammanhang och samarbeten.

Det läsfrämjande arbetet behöver utvecklas tillsammans med olika aktörer i kommunerna och mellan fler konstområden och verksamheter. I det arbetet är det viktigt att även uppmärksamma det vidgade textbegreppet, att lyfta fram film, konst, medie- och informationskompetens och olika kulturuttryck i samarbete med det läsfrämjande.

Aktuella fokusområden:

 • tillgänglig läsning
 • små barns språkutveckling
 • biblioterapi
 • metoder för att stötta barn och ungas läsande
 • kunskap om barn- och ungdomslitteratur
 • att genomföra och stödja olika läsfrämjande projekt.

Mylingar och skogens faror

Mylingar och skogens faror är ett utforskande samarbete med skapande aktiviteter. Projektet pågår 2017–2019 med stöd av Kulturrådet och med syfte att hitta nya arbetssätt kring läsfrämjande. Det är Region Västmanlands Kulturutveckling, Västmanlands länsmuseum, Västmanlands läns hemslöjdsförbund och folkbiblioteken i Västmanland som arbetar med bland annat fritidshem och lovlediga barn och ungdomar.

Projektet vill ge barn och unga möjlighet att under skollov få tid till ett lustfyllt och kravlöst läsande och ge läsovana barn ingångar till böcker och berättelsernas magi. Projektet kombinerar litteratur med att skapa något med händerna för att påverka inlärning och läsfrämjande positivt. De som normalt inte läser kan börja läsa och de som normalt inte slöjdar kan börja slöjda. Projektet vill också lyfta fram det muntliga berättandet.

Språkfrö Västmanland - tillsammans för små barns språkutveckling

I Västmanland ger vi alla barn som föds en bok genom ett samarbete mellan Region Västmanland, barnavårdscentralerna och folkbiblioteken i länets tio kommuner. Genom satsningen vill vi uppmuntra familjer med små barn att leka med språket, att samtala, sjunga, rimma, ramsa, berätta och läsa tillsammans.

Språkfrö Västmanland är en samverkan med regionala och kommunala aktörer inom Barnhälsovård (BHV), bibliotek, familjecentraler, öppna förskolor, förskolor och logopedenheten. Vi arbetar tillsammans för barns språkutveckling och vill skapa långsiktiga och hållbara insatser genom olika språkstödjande aktiviteter för små barn och deras vårdnadshavare. Vi lämnar ut material och skapar tillfällen för kompetensutveckling till de professioner som möter målgruppen. Kulturutveckling samordnar språknätverket som finns för att utveckla samarbetet.

Målet med samarbetet är att:

 • utveckla samarbeten mellan bibliotek, barnhälsovård, öppen förskola och förskola
 • driva ett språknätverk och arrangera nätverksträffar  
 • utarbeta informationsmaterial till föräldrar och personal och kvalitetssäkra gåvoboken
 • skapa långsiktiga och hållbara insatser genom olika språkstödjande aktiviteter
 • arrangera kunskapsdagar kring små barns språkutveckling.

Kunskapsdag inom Språkfrö Västmanland 12 november

 

I spårknätverket ingår: Elin Jansson, bibliotekschef, Fagersta kommun, Brigitta Juthstrand, barnbibliotekarie, Fagersta kommun, Adina Dragoescu, bibliotekarie, Fagersta kommun, Jessica Roos, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten, Region Västmanland, Tatiana Kjellson, psykolog, Barnhälsovårdsenheten, Region Västmanland, Linda Henriksson, samordnare barn- och ungdomsbibliotek, Västerås stad, Susanna Björklund, logoped, Region Västmanland, Philippa Nordmark, enhetschef Logopedi, Region Västmanland, Johanna Karlsson, enhetschef för mödra-och barnhälsovårdspsykologerna, Region Västmanland, Marie Häggström, enhetschef, öppen förskola och familjecentrum, Västerås stad, Martina Norling, lektor och forskare, pedagogik och didaktik, Mälardalens högskola, Camilla Kulläng, logoped, förskola, Västerås stad, Nicoletta Fornari, kultursekreterare, Västerås stad, Cajsa Broström, kulturutvecklare, Region Västmanland.

Vår målsättning

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar strategiskt och kontinuerligt med att stödja och utveckla det läsfrämjande arbetet i Västmanland tillsammans med olika professioner och för många skilda målgrupper i samhället. Att arbeta läsfrämjande betyder ytterst att göra läsare av läskunniga och öppna vägar till litteraturen för de som inte läser. Det innebär också att öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar och ge fler människor möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur. I det läsfrämjande arbetet ingår även att ta bort hinder för läsning, skapa lust för läsande och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.

Kontakt

Bild på Cajsa Broström;

Cajsa Broström

kultutrutvecklare
021-17 39 11

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor