Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öronsnäckor liggande på en bok.

Digital utveckling

Det digitala utanförskapet är fortfarande stort. Därför är arbetet med att öka den digitala delaktigheten hos länets invånare ett fortsatt prioriterat område.

Vårt uppdrag

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen (2013:801) verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. En del i detta är att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Digitalt först med användaren i fokus är ett projekt som drivs av Kungliga biblioteket tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna på uppdrag från regeringen.

Digitalt först med användaren i fokus - kompetenslyft

Region Västmanlands biblioteksverksamhet är en aktiv part i den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är till för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten genom att kompetenshöja bibliotekspersonal.

Kungliga biblioteket - Digitalt först

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens innebär bland annat att individer är bekanta med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, det vill säga kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Alla ska vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Digital kompetens är därför en nödvändighet för alla samhällsmedborgare oavsett ålder.

Kungliga biblioteket - Digital kompetens

Digicomp 2.1 - självskattningstest

Vilken digital kompetens behöver en medborgare för att kunna leva i ett digitalt samhälle? DigiComp är ett självskattningstest som är särskilt framtagen för bibliotekspersonal. Testet är uppdelat i fem kompetensområden där du får svara på påstående utifrån en sjugradig skala. Testet är fritt att använda.

Självskattningstest för bibliotekspersonal

DigiComp 2.1 (pdf)

Digiteket - utbildningsplattform

Under hösten 2019 kommer Digiteket lanseras. Digiteket är en utbildningsplattform som ska hjälpa bibliotekspersonal att bli mer digitala.

Digiteket

Målsättning

Målet med satsningen är att öka invånarnas digitala kompetens genom ett kompetenslyft hos folkbibliotekspersonalen inom medie- och informationskunnighet. Folkbiblioteken är idag viktiga noder och mötesplatser som är öppna för alla i Sverige och frågor som invånarnas personliga säkerhet och integritet i digitala miljöer är viktiga att arbeta med. Region Västmanlands uppdrag i projektet är att samordna kompetenskartläggningar och utbildningar inom digital kompetens för folkbiblioteken i Västmanland.

Kontakt

Amelie Sarlin

Kulturutvecklare
021-17 61 69

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor