Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två personer dansar på en markerad plats, massor av folk tittar på.

Barn och ung kultur

Kultur är särskilt viktigt under uppväxten, därför har alla barn och unga rätt till kultur. Barn stärks genom att få uppleva olika kulturformer och när det finns möjlighet till eget skapande.

Vårt uppdrag

Region Västmanlands arbete med utveckling av kulturlivet för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, nationella kulturpolitiska och de ungdomspolitiska målen. Det offentligt finansierade kulturlivet medverkar till att inspirera, stödja, samordna och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga. Det sker genom kommunala verksamheter som bibliotek, skola, fritidsgårdar, musik- och kulturskola, regionala kulturverksamheter samt olika regionala och kommunala stöd, bland annat till föreningslivet.

Ung kultur möts

Ung kultur möts (UKM) är kulturfestivaler av och med unga. Festivalerna arrangeras lokalt, regionalt och nationellt. Här möts unga i nya spännande sammanhang, synliggör kulturuttryck och knyter nya kontakter. UKM handlar om kreativa mötesplatser där unga får utrymme att synas, höras och uttrycka det som de tycker är viktigt. Det är en festival som skapar plats åt mångfald och olika röster.


Varje år ansvarar vi för samordningen för länsfestivalen som brukar äga rum i maj. De lokala festivalerna arrangeras av respektive kommun och brukar äga rum mars–april.

Ung kultur möts

Regionalt barn- och ungkulturnätverk

Region Västmanland driver ett regionalt barn- och ungkulturnätverk. Nätverket består av de regionala kulturinstitutionerna och representanter från alla kommuner. Syftet är att skapa bra förutsättningar för barn och ungas rätt till kultur. Nätverket bidrar till att främja samverkan över kommungränserna genom bland annat erfarenhetsutbyte och gemensamma kompetensinsatser.

Målsättning

Kultur för och med barn och unga är ett prioriterat område inom alla våra kulturverksamheter. Med detta menas att kulturlivet ska utvecklas med särskilt fokus på deras rätt till kultur. Barn och unga ska vara delaktiga, kunna påverka och forma kulturutbudet i Västmanland. De ska mötas av kulturaktiviteter som känns aktuella, inkluderande, kreativa och där många olika uttrycksformer ryms.

Kontakt

Bild på Sandro Gavino Bastias;

Sandro Gavino Bastias

Kulturutvecklare barn och unga
021-17 46 62

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor