Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur många blir vi i Västmanland?

Spela film

Hur många blir vi i Västmanland? Infografikfilm om befolkningsutvecklingen i länet.

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur vi - Region Västmanland, kommunerna, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt län.

Vårt uppdrag

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett uppdrag från regeringen som styrs av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Strategin är en levande process med ett dokument som verktyg och styrsystem. Det innebär att löpande följa utvecklingen i länet. Vi startar i vår vision och landar i handlingsplaner med åtgärder. Dessa följs årligen upp, utvärderas och resultatet av det regionala tillväxtarbetet redovisas till regeringen. Strategin revideras varje mandatperiod och är grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län. Genomförandet sker genom en mängd olika aktörer i samverkan där rollerna ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika betydelser i olika organisationer. Länets regionala utvecklingsstrategi är styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för kommunerna och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället.

Jämställdhet och jämlikhet i arbetet med RUS

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västmanland. Strategin och dess prioriteringar ska dra nytta av potentialen i en inkluderande tillväxt. Det innebär att integration och jämställdhet ska inkluderas i planering och genomförande av strategin samt de program och insatser som omfattas. Ett Västmanland där kvinnor och män har lika inflytande över och tillgång till utvecklingsresurser och där allas kompetenser tas tillvara på oavsett bakgrund och ålder, ger goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Regional tillväxt omfattar en rad olika områden. Inom sex av dessa områden utgör jämställdhet och jämlikhet stora och tydliga potentialer för tillväxt. Dessa områden är sysselsättning, utbildning, företagande, infrastruktur, hälsa och trygghet.

Se filmerna och läs dokumentet för att lära mer.

Film om jämställdehet och jämlikhet i RUS:en

Film om hållbar regional tillväxt

Potentialer för en jämställd och jämlik tillväxt.pdf

Regionalt utvecklingsprogram 2014-2020

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen (RUP), togs fram i bred samverkan mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen, kommunerna, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.

Programmet gäller för perioden 2014 till 2020 och följs upp årligen. Den ligger till grund, till exempel för länets arbete inom strukturfondsprogrammen, innovations- och näringslivsstrategin, länstransportplanen och andra relevanta regionala program och insatser.

Från och med 2020 kommer den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ersätta det regionala utvecklingsprogrammet.

Film om den regionala utvecklingsplanen

Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland.pdf

Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland (kort version).pdf

Remissvar RUS 2030

Under remisstiden 6 maj till 15 oktober 2019 fanns det möjlighet att inkomma med synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin. Nedan redovisas inkomna remissvar.

Föreningar

Hemslöjdsförbundet

Hyresgästföreningen

Naturskyddsföreningen i Västerås

Nätverket för konstaktörer Västerås, missiv

Nätverket för konstaktörer Västerås

Omställning Västerås

Västmanlands Idrottsförbund

Västerås Stadsmission

 

Intresseorganisationer

LRF Mälardalen

LRF Sala kommungrupp

 

Kommuner

Arboga kommun

Enköping kommun, Samhällsbyggnad

Fagersta kommun

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Yttrande RUS

Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Yttrande bilaga

Hallstahammars kommun, Bygg- och miljönämnden

Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Yttrande RUS

Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Yttrande bilaga

Hallstahammars kommun, Socialnämnden

Hallstahammars kommun, Tekniska nämnden

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun 1

Norbergs kommun 2

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås stad

 

Myndigheter

Länsstyrelsen Västmanland

Migrationsverket

Skogsstyrelsen

Tillväxtverket

Trafikverket

 

Politiska partier

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Landsbygdspartiet

Miljöpartiet de Gröna Västmanland

Moderaterna i Västmanland

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

 

Privata eller kommunala bolag

Kungsleden

Mälarenergi AB

Vafab Miljö

Västmanlandsmusiken

Västmanlands Teater

 

Region Västmanland

Ann-Margret Hammar, regional digitaliseringskoordinator

Centrum för Hälso- och sjukvårdsutveckling (CHSU)

Maarit Nurkkala, Hållbarhet och samhälle

Madelen Lindquist, Kompetenscentrum för hälsa

Kollektivtrafikförvaltningen

Kulturutveckling

Vårdvalsenheten

 

Regioner

Region Gävleborg

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Örebro

Region Östergötland

 

Universitet eller högskola

Mälardalens högskola

Sveriges Lantbruks Universitet, SLU

 

Övrigt

BioDriv Öst

Civilsamhället

Coompanion Västmanland

Jonas Lostelius, Hjälmen

Samlingslokalerna

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Svenska Kyrkan

 

När beslutas RUS 2030?

Processen med att förankra och ta fram Västmanlands regionala utvecklingsstrategi, RUS har pågått från och med hösten 2017. Tillsammans med en mängd aktörer i Västmanland formades en gemensam vision, målområden och delmål. 2019 började dokumentet ta form och 5 maj gick RUS 2030 ut på remiss. 15 oktober stängdes möjligheten att lämna synpunkter och arbetet med att ta hänsyn till och föra in flertalet av de synpunkter som lämnats i remissvaren påbörjades. 21 november överlämnades tjänstemannaversionen RUS 2030 till regionpolitikerna, varpå den politiska processen inleddes. Planen är att RUS 2030 ska antas i regionfullmäktige 21 april.


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor