Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

EU-flagga vajar mot himlen.

Västmanland och EU

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen (EU) medför dels att vi påverkas av besluten som fattas i EU och dels att vi i samverkan med andra kan verka för att EU-besluten blir så gynnsamma som möjligt för länet.

EU ger ökad möjlighet till utveckling

Liksom andra län får Västmanland ta del av olika finansieringsmöjligheter som används för särskilda utvecklingsinsatser i länet. Mest tydliga är de så kallade strukturfonderna som till exempel används till projekt som utvecklar länets landsbygd, bidrag till yrkesfisket och åtgärder för fritidsfisket, projekt som stöder innovationer/forskning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag och insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

EU:s regionalpolitik

Sammanhållningspolitiken

EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram (351,8 miljarder euro). Den genomförs genom olika struktur- och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt Landsbygdsprogrammet. Framförallt Regionalfonden och Socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014–2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU.

Alla regioner runt om i EU får ta del av sammanhållningspolitiken, där merparten går till de yngsta medlemsstaterna i unionen.

EU:s fonder och program

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik.

EU:s fonder och program

Västmanland i omvärlden

I Sveriges historia finns starka ekonomiska intressen knutna till Västmanland. Västmanland har å sin sida naturligt starka band till Stockholm och omvärlden. Internationella influenser, kapital och kompetensuppbyggnad i befolkningen har bidragit till vårt läns utveckling och lett till den näringslivsstruktur och arbetsmarknad kring världsledande företag som vi ser idag.

Projekt


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor