Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#1 Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Ett samhälle med likvärdiga livsvillkor kan bättre hushålla med sina gemensamma resurser.

Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. Barns rätt att utvecklas inom alla livsområden och att ha och få behålla en god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för möjligheter att växa och lära. I Västmanlands län har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av vuxna utgår ifrån barnets bästa. År 2030 är livsvillkoren i Västmanlands län mer jämlika och jämställda och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

 

Barnfattigdom

Livsvillkoren påverkar barn och ungas hälsa

Familjen har stor inverkan på hälsan under hela uppväxten.

Att stötta vårdnadshavare är viktigt eftersom relationen mellan barn och vårdnadshavare är betydelsefull för att främja barnets hälsa och utveckling. Knappa ekonomiska och sociala resurser kan bidra till ökad sårbarhet för vårdnadshavare vilket kan leda till psykisk ohälsa, som i sin tur kan påverka barnens välbefinnande. Att leva i ekonomisk utsatthet är svårt både för barn och vuxen. Det handlar sällan om att man går hungrig eller fryser utan snarare om att barn i ekonomiskt utsatta familjer är mindre delaktiga i samhället, de tenderar få sämre betyg i skolan och lever oftare under osäkra boendeförhållanden. Det finns även en risk att dessa barn i större utsträckning blir mottagare av ekonomiskt bistånd och har sämre hälsa som vuxna.

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll ökade i 8 av 10 kommuner 2020

Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet. I Sala, Surahammar och Hallstahammar är det under 10 procent av barnen 0–19 år som tillhör ekonomiskt utsatta hushåll. Norberg är den kommun i länet med störst andel barn i ekonomisk utsatthet.

Andel barn (0–19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll i Västmanlands läns kommuner 2020

Källa: Kolada

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat något de senaste åren

Andel barn (0–19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll i Västmanlands län jämfört med riket

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll ligger på en högre nivå i Västmanlands län än i riket totalt. År 2020 skiljer det drygt 2 procentenheter mellan Västmanland och riket, det är samma skillnad som 2019.

Källa: Kolada

 

Skillnaden mellan grupper med svensk respektive utländsk bakgrund är mycket stor i samtliga kommuner

Andel barn (0–17 år) i ekonomiskt utsatta hushåll. Skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund 2019.

Skillnaderna mellan barn med svensk och utländsk bakgrund har minskat i åtta kommuner mellan 2018 och 2019. Skillnaderna är dock fortsatt stora. I Norberg är nästan 47 procent av barnen med utländsk bakgrund ekonomiskt utsatta.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot andelen av samtliga individer i åldrarna 0-19 år som lever i hushåll med låg inkomst. Till hushåll med låg inkomst räknas de hushåll som fått ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) under året eller där inkomsterna under året understigit socialbidragsnormen.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.