Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#9 Tillgång till snabbt bredband

Oavsett var västmanlänningen befinner sig ska det vara enkelt att ta del av information samt offentlig och kommersiell service.

Fungerande transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor och tjänster, idrott och kultur är medel för att uppnå ökad social hållbarhet. Tillgången och tillgängligheten till robust digital infrastruktur – bredband – är därför avgörande. Genom digitaliseringen av allt fler tjänster kan landsbygder och städer utvecklas tillsammans. År 2030 ser vi att alla västmanlänningar har tillgång till snabbt bredband och att Västmanland kännetecknas av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas i länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Bredband i Västmanland

Viktigt med samverkan vid utbyggnad

Att vara uppkopplad innebär att vara en del av det moderna samhället.

Bredbandsutbyggnaden ska ske på kommersiella villkor och det offentliga ska endast gå in där marknaden misslyckas. Hur utbyggnaden sker varierar därför från kommun till kommun. Vi har en rad aktörer som för närvarande bygger ut bredbandsinfrastrukturen i vårt område. Detta sker både kommersiellt och med olika typer av stöd. Utbyggnaden har kommit olika långt i olika delar av länet och inte minst ser vi stora skillnader mellan tätort och landsbygd. Projekten tar av olika anledningar lång tid att genomföra och är många gånger helt beroende av vilken efterfrågan det finns i respektive område. Ju längre ut på landsbygden vi kommer desto dyrare blir utbyggnaden. Därför kommer det att behövas en mix av aktörer, tekniker och samverkan i olika former för att nå målen.

Det regionala bredbandsuppdraget

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och invånare. Det har varit en tid med kraftig bredbandsutbyggnad, även längre ut på landsbygden. Utbyggnaden blir nu svårare att genomföra i och med långa avstånd och en glesare befolkning. De regionala bredbandskoordinatorerna ska på uppdrag av regeringen verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. (Lars Eriksson, Bredbandskoordinator, Region Västmanland)

Stora skillnader i tillgång till bredband mellan kommunerna

Västerås är den kommun i Västmanlands län med störst andel hushåll med tillgång till fast bredband eller i absolut närhet. Lägst andel i länet har Skinnskatteberg. Skillnaden mellan Västerås och Skinnskatteberg är 35,5 procentenheter.

Total andel hushåll som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2019.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Sämre tillgång till bredband på landsbygden

Andel hushåll som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2019.

Det är stora skillnader mellan kommunerna i Västmanlands län speciellt när det gäller tillgång till bredband utanför tätort. Drygt 48 procent av hushållen utanför tätort i Västmanlands län och nästan 60 procent av hushållen utanför tätort i riket har tillgång till bredband.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

 

Tillgång till bredband på arbetsställen sämre i Västmanlands län än genomsnittet i riket

Andel arbetsställen som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2019.

Vi ser samma mönster för arbetsställen som för hushåll. Stora skillnader mellan kommunerna i länet och stora skillnader inom kommuner mellan tätort och landsbygd.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre kriterier och är formulerat som andel av hushåll och företag som har tillgång till bredband. Med tillgång menas hur stor andel av byggnader med hushåll eller arbetsställe som har möjlighet att på kort sikt och utan särskilda kostnader beställa ett internetabonnemang till adressen. Men det innefattar även hushåll och arbetsställen som har IT-infrastruktur i absolut närhet och som därigenom anses ha möjlighet till bredbandsanslutning. De nationella mål för bredbandsutbyggnad, som Region Västmanland också antagit, innebär att år 2025 bör: 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 1 Gbit/s. Av resterande 2 procent bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor