Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#9 Tillgång till snabbt bredband

Oavsett var västmanlänningen befinner sig ska det vara enkelt att ta del av information samt offentlig och kommersiell service.

Fungerande transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor och tjänster, idrott och kultur är medel för att uppnå ökad social hållbarhet. Tillgången och tillgängligheten till robust digital infrastruktur – bredband – är därför avgörande. Genom digitaliseringen av allt fler tjänster kan landsbygder och städer utvecklas tillsammans. År 2030 ser vi att alla västmanlänningar har tillgång till snabbt bredband och att Västmanland kännetecknas av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas i länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Bredband i Västmanland

Viktigt med samverkan vid utbyggnad

Att vara uppkopplad innebär att vara en del av det moderna samhället.

Bredbandsutbyggnaden ska ske på kommersiella villkor och det offentliga ska endast gå in där marknaden misslyckas. Hur utbyggnaden sker varierar därför från kommun till kommun. Vi har en rad aktörer som för närvarande bygger ut bredbandsinfrastrukturen i vårt område. Detta sker både kommersiellt och med olika typer av stöd. Utbyggnaden har kommit olika långt i olika delar av länet och inte minst ser vi stora skillnader mellan tätort och landsbygd. Projekten tar av olika anledningar lång tid att genomföra och är många gånger helt beroende av vilken efterfrågan det finns i respektive område. Ju längre ut på landsbygden vi kommer desto dyrare blir utbyggnaden. Därför kommer det att behövas en mix av aktörer, tekniker och samverkan i olika former för att nå målen.

Det regionala bredbandsuppdraget

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och invånare. Det har varit en tid med kraftig bredbandsutbyggnad, även längre ut på landsbygden. Utbyggnaden blir nu svårare att genomföra i och med långa avstånd och en glesare befolkning. De regionala bredbandskoordinatorerna ska på uppdrag av regeringen verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. (Lars Eriksson, Bredbandskoordinator, Region Västmanland)

Tillgången till bredband ökar i samtliga kommuner

Västerås är den kommun i Västmanlands län med störst andel hushåll med tillgång till fast bredband eller i absolut närhet. Lägst andel i länet har Sala. Norberg var den kommun som ökade mest under 2021. Skillnaden mellan Västerås och Sala är 18 procentenheter.

Total andel hushåll som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2021.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Sämre tillgång till bredband på landsbygden

Andel hushåll som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2021.

Det är stora skillnader mellan kommunerna i Västmanlands län, speciellt när det gäller tillgång till bredband utanför tätort. I Västmanlands län har 65 procent av hushållen utanför tätort tillgång till bredband jämfört med 76 procent i genomsnitt i riket.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

 

Sämre tillgång till bredband för arbetsställen i Västmanlands län än i riket

Andel arbetsställen som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2021.

Mindre andel arbetsställen än hushåll har tillgång till bredband. För arbetsställen ser vi dock samma mönster som för hushåll, det vill säga stora skillnader mellan kommunerna samt mellan tätort och landsbygd.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre kriterier och är formulerat som andel av hushåll och företag som har tillgång till bredband. Med tillgång menas hur stor andel av byggnader med hushåll eller arbetsställe som har möjlighet att på kort sikt och utan särskilda kostnader beställa ett internetabonnemang till adressen. Men det innefattar även hushåll och arbetsställen som har IT-infrastruktur i absolut närhet och som därigenom anses ha möjlighet till bredbandsanslutning. De nationella mål för bredbandsutbyggnad, som Region Västmanland också antagit, innebär att år 2025 bör: 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 1 Gbit/s. Av resterande 2 procent bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.