Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#10 Öka tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer

I Västmanlands län finns allt från orörda, natursköna miljöer till berikande upplevelser i form av äventyr, idrott, film, musik, scenkonst, bild och form samt historia.

Besöksnäring med attraktioner som har god tillgänglighet bidrar till ett levande län. Genom att länets unika naturmiljöer med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, skog, äng, hag- och betesmarker samt kulturmiljöer görs tillgängliga bidrar de till att skapa biologisk mångfald och ett attraktivt län. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till människor olika behov och förutsättningar för tillträde till dessa miljöer och att respektera allemansrätten, äganderätten och olika intressenters perspektiv. År 2030 har tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer ökat och en besöksnäring med hållbara evenemang, i samverkan, bidrar till ökad attraktion för länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

 

Tillgänglighet

Natur- och kulturmiljöer i Västmanland

Ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten för alla att röra sig fritt och verka i samhället – utan diskriminering och utanförskap.

Natur- och kulturmiljöer i Västmanlands län ska vara fysisk tillgängliga men också tillgänglig genom information och kommunikation. Västmanlands naturmiljöer är grunden för upplevelsevärden i naturen och den biologiska mångfalden är viktig att förvalta. De nationella målen för kulturmiljöarbetet är att främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Det finns 123 naturreservat i Västmanlands län 2021

Antal naturreservat, kulturreservat och nationalparker i Västmanlands län

I länet finns också en nationalpark, Färnebofjärden som delas med andra län. Bråfors bergmansby och Gäddeholm är länets två kulturreservat. Hittills under 2021 har två nya naturreservat inrättats i länet, men siffran kan ändras. Antalet naturreservat ökar kontinuerligt. 

Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Porträttbild Karin Engström

Aktivitetsbaserad app för barn och unga

Hubbla är en mobilapp som ska locka barn och unga att upptäcka länets kulturarv på ett aktivt sätt. Med en app i mobilen ska användaren kunna utforska och lockas till platser med historia och konst i Västmanland. Genom att ta sig till en exakt geografisk punkt kommer användaren få en upplevelse i form av AR (augmented reality), film, bild eller ljud i sin mobil. Utvecklingen av appen sker i ett projekt som drivs av Region Västmanland och går under benämningen KulturarvsberättARna. (Karin Engström, projektledare KulturarvsberättARna)

Kultur- och naturvärden i Västmanlands län
Kartan visar den geografiska spridningen av naturreservat, kulturreservat och nationalparker i Västmanlands län. Det bruna området i Norbergs kommun visar Bråfors bergsmansby. Länets andra kulturreservat är Gäddeholm i Västerås kommun. Det gula området högst upp till höger i kartan visar Färnebofjärdens nationalpark i Sala kommun. Kartan visar också vattendrag och kommunernas centralorter.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att utvärdera delmålets uppfyllelse mäts antalet inrättade naturreservat, kulturreservat och nationalparker i Västmanlands län. Dessa uppgifter sammanställs av länsstyrelsen i Västmanlands län.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.