Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#10 Öka tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer

I Västmanlands län finns allt från orörda, natursköna miljöer till berikande upplevelser i form av äventyr, idrott, film, musik, scenkonst, bild och form samt historia.

Besöksnäring med attraktioner som har god tillgänglighet bidrar till ett levande län. Genom att länets unika naturmiljöer med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, skog, äng, hag- och betesmarker samt kulturmiljöer görs tillgängliga bidrar de till att skapa biologisk mångfald och ett attraktivt län. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till människor olika behov och förutsättningar för tillträde till dessa miljöer och att respektera allemansrätten, äganderätten och olika intressenters perspektiv. År 2030 har tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer ökat och en besöksnäring med hållbara evenemang, i samverkan, bidrar till ökad attraktion för länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

 

Tillgänglighet

Natur- och kulturmiljöer i Västmanland

Ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten för alla att röra sig fritt och verka i samhället – utan diskriminering och utanförskap.

Natur- och kulturmiljöer i Västmanlands län ska vara fysisk tillgängliga men också tillgänglig genom information och kommunikation. Västmanlands naturmiljöer är grunden för upplevelsevärden i naturen och den biologiska mångfalden är viktig att förvalta. De nationella målen för kulturmiljöarbetet är att främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Kulturmiljö Västerås

Västerås innerstad är unik med många kvalitativa byggnader uppförda under modernismen, 1930-1980. Kunskapen om bebyggelsens kvaliteter är idag inte så stor. Därför riskerar innerstaden ständigt att förvanskas genom ombyggnationer och byte av ursprungliga material. Med detta som bakgrund har Västerås stad, länsstyrelsen och Västmanlands länsmuseum tagit fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer i hela Västerås innerstad. Syftet med detta är att öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Västerås för att bättre kunna bevara kulturmiljövärden vid framtida planering och byggande. Kunskapsunderlaget tillgängliggörs på flera olika sätt, digitalt genom Kulturarv Västmanland, skriftliga rapporter samt en arkitekturguide över modernismens bebyggelse. (Anna Jägvald, planarkitekt/samhällsplanerare, Västerås stad)

Vi skapar upplevelser av länets värdefulla natur

I över femton års tid har vi lockat kunder från hela världen till länet genom att erbjuda allt från älgsafari till vargspårningsturer tillsammans med våra professionella guider och lokala boendeanläggningar. Våra upplevelser i naturen gör att människor som inte har kunskap eller möjlighet att komma ut i naturen på egen hand upptäcker länets värdefulla natur och djurliv. På så sätt bidrar vi också till den lokala ekonomin och sysselsättningen. Marcus Eldh, grundare och ägare, WildSweden

Det finns 120 naturreservat i Västmanlands län 2020

Antal naturreservat, kultureservat och nationalparker i Västmanlands län

I länet finns också en nationalpark, Färnebofjärden som delas med andra län. Bråfors bergmansby och Gäddeholm är länets två kulturreservat. Antalet naturreservat ökar kontinuerligt.

Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Kultur- och naturvärden i Västmanlands län
Kartan visar den geografiska spridningen av naturreservat, kulturreservat och nationalparker i Västmanlands län. Det bruna området i Norbergs kommun visar Bråfors bergsmansby. Länets andra kulturreservat är Gäddeholm i Västerås kommun. Det gula området högst upp till höger i kartan visar Färnebofjärdens nationalpark i Sala kommun. Kartan visar också vattendrag och kommunernas centralorter.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att utvärdera delmålets uppfyllelse mäts antalet inrättade naturreservat, kulturreservat och nationalparker i Västmanlands län. Dessa uppgifter sammanställs av länsstyrelsen i Västmanlands län.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor