Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#12 Öka produktionen av livsmedel

I Västmanlands län kommer en ökad produktion av livsmedel bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Landsbygderna står för en stor del av råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. Enligt den regionala livsmedelsstrategin ska livsmedelsproduktionen i Västmanlands län öka fram till år 2030. Den målsättningen omfattar hela kedjan, från producent till konsument. 

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Livsmedelproduktion

Arbete och hållbar tillväxt i hela länet

En ökad produktion av livsmedel främjar länets sysselsättning, utvecklar landsbygden och minskar sårbarheten vid kriser.

Västmanlands län har goda möjligheter att öka produktion, förädling och konsumtion av livsmedel. I länet finns det bördiga jordbruksmarker och närhet till marknaden. Länet är starkt urbaniserat vilket både innebär möjligheter och utmaningar för företagarna inom livsmedelskedjan. Fyra fokusområden har valts ut i livsmedelsstrategin: upplevelsemat, krismat, viltmat och länets mat. Inom området upplevelsemat ska Västmanland stärkas som matregion där maten blir en reseanledning. Inom området krismat är det viktigt att säkerställa tillgången till mat vid en eventuell kris. Viltmat är klimatsmart och av hög kvalitet därför ska en större andel av viltmat nå ut på marknaden. Inom länets mat arbetas det för att säkra generationsväxlingen inom lantbruket. För att lyckas med det måste branschens attraktivitet och lönsamhet stärkas. 

Antalet lantbruksdjur i länet minskar något

Lantbruksdjur i Västmanlands län efter djurslag (index 2010=100)

Sedan 2010 har antalet nötkreatur, grisar och höns minskat i länet. De sista åren har dock förändringarna varit små för nötkreatur.

Källa: Jordbruksverket 

Den totala skörden av olika grödor varierar kraftigt mellan åren

Totalskörd av grödor i Västmanlands län (index 2010=100)

Skördarna ökade 2019 efter en tidigare nedåtgående trend. Skörden av höst- och vårvete ökade med nästan 100 000 ton jämfört med 2018.

Källa: Jordbruksverket

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet utvärderas med data över produktionen av lantbruksdjur och skörd av utvalda grödor. Data har hämtats från Jordbruksverket och bearbetats till ett index med basår 2010. Indexet säger ingenting om hur stora volymer som produceras utan visar endast förändringen över tid.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor