Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#13 Öka produktionen av fossilfri och förnybar energi

Västmanlands län har goda förutsättningar att öka produktionen av fossilfri och förnybar energi.

Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. År 2030 har omställning till produktion av förnybar energi ökat.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

   

Energiomställning

Hållbar energiproduktion och energieffektivisering

För att leva mer hållbart behöver vi öka produktionen av fossilfri och förnybar energi, använda energi smartare och minska energianvändningen.

I Västmanlands län utgör solenergi och vindkraft en liten del av energitillförseln och länets egen produktion av vattenkraft är marginell. Länets värme- och elproduktion är idag nästan helt fossilfri. Bränsleanvändningen i transportsektorn använder idag 22 procent förnybara bränslen. Den största utmaningen för länet är att öka produktionen av förnybara drivmedel och att öka transporternas elektrifiering. Fossila bränslen har varit viktiga för samhällsutvecklingen men har bidragit till klimatförändringar, miljöförstörelse, förlust av biologisk mångfald och hälsoproblem. Det behövs en hållbar lösning på energibehovet och det löser vi genom en omställning till fossilfri och förnybar energi. Den förnybara energin kommer inte att ta slut och bidrar inte till den globala uppvärmningen. Att öka produktionen av förnybara drivmedel kan ge synergieffekter med andra samhällsmål, till exempel landsbygdsutveckling, ökad sysselsättning och ökad förmåga att hantera kriser.

Ökat antal solceller i Västmanland

Under 2019 installerades 19 000 nya solcellsanläggningar i Sverige och vid årsskiftet fanns totalt 44 000 anläggningar. Av dessa finns 1 345 i Västmanland. Länet ökade antalet solceller med 66 procent jämfört med året innan. Fler solcellsanläggningar i Västmanland gynnar hela världen. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion. Priserna på solceller har minskat kraftigt det senaste decenniet. Den som installerar solceller kan dessutom få 20 procent i stöd och en skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet. (Anna Werner, Vd, Svensk Solenergi)

Produktionen av biogas ökade 2019

Total biogasproduktion i Västmanlands län

År 2019 uppgick den totala biogasproduktionen i Västmanlands län till 70 GWh. Produktionen av biogas har ökat två år i rad men når inte samma nivå som 2016. 

Källa: Energimyndigheten

 

Kraftig ökning av solel i Västmanlands län

Installerad effekt solel i Västmanlands län

Installerad effekt solel fortsätter att öka i Västmanlands län. År 2019 genererade solceller totalt 27 000 kW i länet.

Källa: Energikontoret Mälardalen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet mäts genom total installerad effekt av solcellanläggningar i länet och den totala produktionen av biogas i länet. Solcellsstatistiken samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige och är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Energikontoret i Mälardalen sammanställer statistiken för Västmanlands län. Biogasstatistiken kommer från en årlig rapport som Energigas Sverige tar fram på uppdrag av Energimyndigheten. Statistik på produktionen av biogas redovisas i GWh för att lättare kunna jämföras med andra energislag.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor