Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#13 Öka produktionen av fossilfri och förnybar energi

Västmanlands län har goda förutsättningar att öka produktionen av fossilfri och förnybar energi.

Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. År 2030 har omställning till produktion av förnybar energi ökat.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

   

Energiomställning

Hållbar energiproduktion och energieffektivisering

För att leva mer hållbart behöver vi öka produktionen av fossilfri och förnybar energi, använda energi smartare och minska energianvändningen.

I Västmanlands län utgör solenergi och vindkraft en liten del av energitillförseln och länets egen produktion av vattenkraft är marginell. Länets värme- och elproduktion är idag nästan helt fossilfri. Bränsleanvändningen i transportsektorn använder idag 22 procent förnybara bränslen. Den största utmaningen för länet är att öka produktionen av förnybara drivmedel och att öka transporternas elektrifiering. Fossila bränslen har varit viktiga för samhällsutvecklingen men har bidragit till klimatförändringar, miljöförstörelse, förlust av biologisk mångfald och hälsoproblem. Det behövs en hållbar lösning på energibehovet och det löser vi genom en omställning till fossilfri och förnybar energi. Den förnybara energin kommer inte att ta slut och bidrar inte till den globala uppvärmningen. Att öka produktionen av förnybara drivmedel kan ge synergieffekter med andra samhällsmål, till exempel landsbygdsutveckling, ökad sysselsättning och ökad förmåga att hantera kriser.

Produktionen av biogas ökade i Västmanlands län 2020

Total biogasproduktion i Västmanlands län

År 2020 uppgick den totala biogasproduktionen i Västmanlands län till 72 GWh. Det är en ökning med nästan 3 procent jämfört med 2019. Produktionen av biogas har ökat för tredje året i rad men når inte samma nivå som 2016. 

Källa: Produktion av biogas och rötrester (energimyndigheten.se)

 

Den installerade effekten från solceller fortsätter att öka i Västmanlands län

Installerad effekt för solceller i Västmanlands län

Den installerade effekten för solceller fortsätter att öka i Västmanlands län. År 2021 genererade solceller totalt 49,5 MW i länet. Det är en ökning med 11 MW vilket motsvarar en ökning på 30 procent från 2020.

Källa: Energimyndigheten

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet mäts genom total installerad effekt av solcellanläggningar i länet och den totala produktionen av biogas i länet. Solcellsstatistiken samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige och är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Energikontoret i Mälardalen sammanställer statistiken för Västmanlands län. Biogasstatistiken kommer från en årlig rapport som Energigas Sverige tar fram på uppdrag av Energimyndigheten. Statistik på produktionen av biogas redovisas i GWh för att lättare kunna jämföras med andra energislag.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.