Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#8 Öka frakterna via Mälarhamnarna

Länets hamnar i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter i godstransportsystemet.

Genom Mälarfarleden och Mälarhamnarna når sjöfarten långt in i landet i den befolkningstätaste delen i Sverige, vilket gör att behovet av landtransporter kan hållas nere. Det gynnar både miljön och trafiksäkerheten. Även behovet av järnvägstransporter mellan Stockholmsområdet och Västra Mälardalen kan hållas nere, vilket ger mer utrymme för persontrafik på det hårt belastade järnvägsnätet i Mälardalen. År 2030 ser vi att frakterna via Mälarhamnarna har ökat. 

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Sjöfrakt

Ökad kapacitet vid hamnarna Köping och Västerås

Mälarprojektet utökar Mälarens tillgänglighet för större fartyg vilket gör det möjligt för Mälarhamnarna att utvecklas.

I hamnarna i Köping och Västerås hanteras inkommande och avgående gods från fartyg, tåg och bil. De största volymerna hanteras över kaj och så ska det också vara i fortsättningen. Tåg och bil kompletterar sjöfarten och binder ihop land och sjö så att transporterna kan nå från dörr till dörr och ge kunderna möjlighet till den bästa totala lösningen. Sjöfarten en viktig pusselbit för att avlasta den högt belastade landinfrastrukturen. För att kunna öka frakterna via Mälarhamnarna pågår flera projekt för att göra hamnarna ännu bättre. Mälarprojektet är ett uppdrag som Sjöfartsverket har fått från regeringen. Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten genom Södertälje kanal och på farlederna i Mälaren.

Det moderna sättet att transportera gods

Mälarhamnar AB är ledande i arbetet med att utveckla sjöfarten på Mälaren. I och med öppnande av Norviks hamn (maj 2020) ökar möjligheterna att ytterligare avlasta landinfrastrukturen genom Sverige och få godset direkt till och från hjärtat av Mälardalen. Sjöfart till och från Mälarhamnarna är ett sätt för godset att transporteras miljövänligt, resurs- och kapacitetseffektivt och säkert. Det går åt mindre volymbränsle att transportera gods via sjöfart, färre chaufförer och det sker inga trafikolyckor. (Patrizia Strandman, affärschef, Mälarhamnar AB)

Totalt hanterades 2, 9 miljoner ton gods i Mälarhamnarna Köping och Västerås 2021

Hanterad mängd gods

År 2021 hanterades cirka 1, 01 miljoner ton gods i Köping hamn och cirka 1, 88 miljoner ton gods i Västerås hamn. Under 2021 ökade den hanterade mängden gods i Västerås hamn. I Köpings hamn hanterades ungefär lika mycket gods 2021 som året innan. Totalt sett ökade godshanteringen i hamnarna 2021. 

Källa: Mälarhamnar AB

 

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet utvärderas mot hur många ton gods som hanteras i Västerås respektive Köpings hamn per år. Statistiken avser gods över kaj och fås från Mälarhamnar AB.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.